اشاره:

حضرت آیت الله آقاى حاج سید محمدحسن آل طیب جزایرى در ذیقعده الحرام ۱۳۳۰ق در شوشتر در بیت علم و تقوى و فضیلت دیده به جهان  گشود.نسبش با هفت واسطه به علامه بزرگ سید نعمت الله جزایرى مى رسد که از علماى بزرگ استان خوزستان به شمار مى رفت. پدرش مرحوم آیت الله آقاى حاج سید محمدحسین جزایرى(معروف به آقا سید بزرگ) مرجع تدریس، ارشاد، امامت و محل مراجعات مردم و ماهر در علوم عقلى و نقلى و فنون غریبه و متبحر در خطوط سه گانه: نسخ، ثلث و کتیبه بوده و مراتب زهد و تقوى و حافظه شگرف و زیبایى بیان اخلاق خوش و خدمات دینى و اجتماعى و رسیدگى به حال درماندگان و کرامات او مشهور است

تحصیلات و اساتید

 فقید سعید پس از سپرى کردن دوران کودکى، مقدمات و سطوح را نزد آیت الله حاج سید باقر جزایرى و سطوح عالى را نزد آیت الله حاج شیخ محمد کاظم ابن الشیخ و برخى از مباحث ریاضیات، هیئت، نجوم و طب را نزد پدر بزرگوارش فرا گرفت. سپس به دزفول مهاجرت فرمود و در درس حضرت آیت الله حاج شیخ محمدرضا دزفولى شرکت جست و زمانى چند از ایشان در فقه و اصول و درایه و علم الحدیث بهره برگرفت. در سال ۱۳۵۳ق به حوزه علمیه قم آمد و در محضر آیات عظام:حاج شیخ عبدالکریم حایرى، سید محمد حجت وسید احمد خوانسارى، زانوى ادب به زمین زد و از دانش سرشار آنان در فقه و اصول توشه ها گرفت. سپس به قصد شرکت در درس فیلسوف بزرگ مرحوم آیت الله علامه میرزا مهدى آشتیانى و فراگیرى فلسفه و کلام به تهران مهاجرت کرد و مدتها در درس ایشان شرکت جُست.

بازگشت به وطن

 پس از سالى چند به شوشتر بازگشت و ریاست حوزه علمیه آنجا را بر عهده گرفت و طى سال هاى متمادى به تربیت طلاب، تدریس علوم دینى، وعظ و ارشاد، امامت جماعت، تالیف و تصنیف و مبارزه با فساد، امر به معروف و نهى از منکر پرداخت. او داراى اجازه هاى متعدد در اجتهاد و روایت از حضرات آیات عظام: حایرى یزدى، سید ابوالحسن اصفهانى، آقا ضیاء عراقى، شیخ محمد کاظم شیرازى، سید محمد هادى میلانى و شیخ آقا بزرگ تهرانى بود و در علوم عقلى ونقلى چون: فقه، اصول، حدیث، هیئت و نجوم، حساب و ریاضیات و هندسه و جبر و مقابله، ادبیات عرب مهارت فراوان داشت.

تالیفات

آثار ایشان بجز احیاى حوزه علمیّه شوشتر (مدرسه سید نعمت الله جزایرى) عبارتنداز:

 ۱. تضمین الفیه ابن مالک به نام (الریاض المرضیه)

۲. منظومه در حکمت

۳. رساله در حدیث (لاتعاد)

۴. تقریرات فقه و اصول

۵. تحریر العروه الوثقى.

وفات

آن بزرگمرد پس از عمرى سرشار از خدمات دینى، علمى و اجتماعى، سرانجام به دنبال کسالتى طولانى در تاریخ جمعه ۵صفر ۱۴۱۵ق (۲۳تیر ۱۳۷۳ش) در سنّ ۸۴سالگى چشم از جهان فرو بست.