پاسخ :

بله کلمه شیعه در نهج البلاغه آمده است فقط لازم است قبل از طرح سؤال مقدارى مطالعه بفرمائید . به این عبارات توجه کنید :

( ومنه فى ذکر السائرین إلى البصره لحربه علیه السلام ) فقدموا على عمالى وخزان بیت مال المسلمین الذى فى یدى ، وعلى أهل مصر کلهم فى طاعتى وعلى بیعتى ، فشتتوا کلمتهم ، وأفسدوا على جماعتهم . ووثبوا على شیعتى فقتلوا طائفه منهم غدرا ، وطائفه عضوا على أسیافهم فضاربوا بها حتى لقوا الله صادقین .

آنان بر ماموران من و خزانه داران بیت المال مسلمین که در اختیار من بود و نیز بر اهل شهرى که همه در اطاعت و بیعت من بودند وارد شدند، اجتماع آنها را برهم زدند و اندیشه آنان را در باره من تباه کردند، بر شیعیان من حمله بردند، عده اى را ناجوانمردانه کشتند، ولى جمعى از ایشان دلیرانه دست به قبضه شمشیر برده و با آنان جنگیدند تا سرانجام صادقانه به دیدار پروردگار خود نایل آمدند و شربت شهادت نوشیدند .[۱]

پاورقی:

[۱] . نهج البلاغه : من کلام له فى الشکوى من قریش و ظلمهم له ، باب ومنه فى ذکر السائرین إلى البصره لحربه علیه السلام حدیث ۲۱۸٫