(۱۴۱۱-۱۳۱۲هـ ق)

ولادت

آن مرحوم در هفتم محرّم سال ۱۳۱۲ در یکى از محله هاى اصفهان به دنیا آمد.

تحصیلات و اساتید

وى مقدمات و سطح و خارج را در حوزه اصفهان و در نزد اساتید متضلع و وارسته اى چون آقا سید مهدى درچه اى، شیخ حسن یزدى، عبدالکریم کزى،  میر محمد صادق مدرس و دیگران فرا گرفت. آیت الله طیب سپس به حوزه نجف کوچید و خارج فقه و اصول را در نزد اساتید مبرز آنجا، چون آیت الله کمپانى، آیت الله نائینى و آقا ضیاء عراقى فرا گرفت و بیش از ده اجازه اجتهاد از فقهاى نجف و اصفهان و قم دریافت کرد.

خدمات

آن مرحوم عمر خود را به تحصیل و تدریس و تألیف و عبادت گذراند. هر سال چهارده مرتبه ختم قرآن مى کرد و در ماه محرم و صفر، هر روز زیارت عاشورا را با آداب کامل مى خواند و هر شب قبل از نماز شب، زیارت چهارده معصوم را مى خواند.

تألیفات

۱٫ اطیب البیان که در تفسیر قرآن و مشتمل بر چهارده جلد است و نگارش آن هجده سال به درازا کشید.

۲٫ کلم الطیّب که در عقاید و مشتمل بر سه جلد است.

۳٫ العمل الصالح که در عقاید و اخلاق است.

وفات

آیت الله سید عبدالحسین طیب در تیرماه سال۱۳۷۰(هشتم محّرم۱۴۱۱هـ ق) در شهر اصفهان به رحمت ایزدى پیوست.

منبع:آینه پژوهش ،  شماره  ۸ ، مرداد و شهریور ۱۳۷۰