(۱۴۲۱-۱۳۳۱هـ ق)

ولادت و تحصیلات

حضرت آیت الله لاکانى از مجتهدین مسلم عالم تشیع در ۲۸ صفر ۱۳۳۱ قمری(۱۲۹۴ شمسی) در نجف اشرف متولد گردید در ایام طفولیت همراه با والدش به ایران آمد و مقیم رشت شد. بعد از چندى توقف و تحصیل براى ادامه درس راهى تهران گردید ولى چون جو حاکم بر تهران مناسب نبود مجدداً به رشت مراجعت کرد.

اساتید

در مدت چهار سال رسائل و مکاسب را نزد پدر و سایر اساتید چون شیخ حسن رشاد و شیخ ابوطالب شفتى و حاج شیخ احمد طاهرى تلمذ نمود در سال ۱۳۱۰ شمسى قم را انتخاب و از محضر درس آیت الله خوانسارى ، حاج شیخ مهدى مازندرانى ، آیت الله حجت ، آیت الله صدر استفاده کرددر سال ۱۳۲۲ شمسى به قصد زیارت عتبات عالیات به عراق رفت و در حدود شش ماه در نجف اشرف سکونت اختیار کرد و پس از کسب فیض از محضر آیت الله سید ابوالحسن اصفهانى و آیت الله عراقى و در یافت درجه اجتهاد از آنان به قم مراجعت و به تدریس و تالیف مشغول گردید و تعداد زیادى از
محصلین گیلانى و غیر گیلانى از محضر درسش استفاده نموده اند.

اجازه اجتهاد

حضرت علامه علاوه بر اجازه اجتهادى که از مرحوم آقاى  سید ابوالحسن اصفهانى و آقاى ضیاء عراقى وآقا سید محمد حجت کوه کمره اى گرفت از آیت الله بروجردى نیز اجازه اجتهاد مطلق دریافت کرده و وکیل تام الاختیار ایشان در استان گیلان بودند . قابل ذکر است که آیت الله بروجردى فقط به دو نفر اجازه اجتهاد مطلق دادند که یکى از آنها ایشان بودند.

آیت الله لاکانى در سال ۱۳۲۹ شمسى به مکه معظمه و مدینه منوره مسافرت نموده و در مراجعت از عتبات عالیات و زیارت مرقد مطهر حضرت على بن موسى الرضا(ع) چون والدش کسالت داشت به ناچار راهى رشت شد و اداره مدرسه و مسجد خواهر امام و اقامه نماز جماعت و تبلیغ و ترویج دین و تربیت طلاب علوم دینى و محصلین مدرسه مستوفى را بعهده گرفت .ائمه جماعات و وعاظ و خطبایى که اکثر مساجد و محافل منطقه گیلان را اداره مى کنند از شاگردان آیت الله لاکانى مى باشند.

او در دوران خفقان محمد رضا خانى تحت انواع محدودیتها و فشارهاى رژیم منحوس پهلوى بوده که به تربیت و تعلیم طلاب مشغول بوده و شاگردانى چه در قم و چه در رشت تربیت کرده که هر کدام در نقطه اى از مملکت منشاء خیر و برکت هستند.

تالیفات

۱- شرح بر قطع و ظن و استصحاب و تعادل و تراجیح رسائل شیخ.

۲- شرح بر مکاسب محرمه و معاطاه و خیارات (متاجر شیخ انصاری).

۳- شرح بر مباحث الفاظ و برائت کفایه الاصول آخوند خراسانی.

۴- رساله اى در قطع.

۵- رساله اى در ظن.

۶- رساله اى در برائت و اشتغال.

۷- رساله اى در استصحاب.

۸- رساله اى در تعادل و تراجیح.

۹- رساله در شکوک.

۱۰- رساله اى در قاعده (من ملک شیئا ملک الاقراریه).

۱۱- رساله اى در قاعده لاضرر.

۱۲- رساله اى در رضاع.

۱۳- رساله اى در جمع بین الرایین(اصاله المهیه و الوجود).

۱۴- رساله اى در بحث نفس مناسب با منظومه سبزواری.

۱۵- رساله اى در اعتقادات.

۱۶- رساله مبسوطى در علم اخلاق بقلم عصری.

۱۷- رساله اى در علم درایه.

۱۸- رساله اى در اشتباهات شهید ثانی.

۱۹- رساله اى در اقتباسات آخوند(صاحب کفایه)از دیگران.

۲۰- رساله اى در اشتباهات شیخ انصاری.

۲۱- رساله اى در عصاره دوره منطق و معقول و فقه و اصول.

۲۲- رساله اى در قواعد فقیه و اصولیه.

۲۳- رساله اى در کر و اختلافات در آن و جمع بین اقوال و روایات

وفات

سرانجام  پس از عمرى تلاش و مجاهدت در ۱۴ دى ماه سال ۱۳۷۹ دارفانى را وداع گفت و پیکر مبارکش در بقعه متبرکه خواهر امام رضا(ع) درشهر رشت به خاک سپرده شد.