اشاره:

سر توماس آرنولد از متخصّصان در بررسى هنرهاى اسلامى و ایرانى و ادبیّات اسلامى و فارسى متولّد استان با صفاى دون شایر انگلستان بوده که ۶۶ سال عمر حاصلخیز خود را در فنون فوق صرف کرده است.

 

 

 

 تحصیلات مقدماتى خودرا در دبیرستان لندن ضمن فراگیرى سانسکریت به پایان رسانیده و ادبیّات انگلیسى را در دانشگاه کمبریج و فارسى و عربى را نزد پروفسور کاول و پروفسور رابرتسون خاورشناسان انگلیسى فراگرفته و در تمام اینها برجستگى یافته است.

 وى به زبانهاى آلمانى و ایتالیایى و فرانسه در گفتار و نگارش مسلّط بود و در زبان انگلیسى مهارت تامّى داشت و بسیار فصیح حرف مى زد و مى نوشت .

مشاغل او

استاد زبان عربى در دانشگاه لندن(۱۹۰۴). پروفسور زبان و ادبیّات عربى در دانشکده زبانهاى شرقى و آفریقایى لندن که در سال ۱۹۱۶ تأسیس شد .

 استاد فقه اللغه عربى بخش مطالعات عربى در مدرسه زبانهاى شرقى لندن (۱۹۰۴) و از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۰ مدیر همیشه موسّسه بود و مدت پنج سال معاونت کتابخانه اداره هندوستان در لندن را عهده دار بود و چندین هزار نسخه خطى فارسى و عربى را بررسى کرد و از آنها یادداشت برداشت .

 براى تدریس در دانشگاه اسلامى علیگره مدت ده سال ( از ۱۸۸۸ تا ۱۸۹۸ ) خدمت کرد و سپس استاد فلسفه دانشگاه لاهور گردید ( ۱۸۹۸- ۱۹۰۴) و در آنجا با دانشمندان بزرگ اسلامى هند آشنا شد . سپس به ریاست دانشکده شرقى دانشگاه پنجاب منصوب شد .

 در سال ۱۹۳۰ براى ایراد کنفرانسهایی  درباره تاریخ اسلامى در دانشگاه مصر دعوت شد و سخنرانیهاى او مورد توجه و ستایش دانشمندان مصر واقع گردید آرنولد به اسلام علاقه مند بود و علوم اسلامى را فراگرفت و در دایره المعارف اسلامى لیدن مقالاتى ارزنده و بى سابقه از او به یادگار مانده است .

 در پایان سال ۱۹۳۰ که از مصر مراجعت کرد بر اثر کار زیاد به مرض قلبى دچار شد و از این بیمارى در ۶۶ سالگى بدرود حیات گفت .