اشاره

ایت‌الله‌ حاج‌ شیخ‌ ابوالقاسم‌ غروی‌ در سال‌ ‌۱۳۱۸‌ در شهر تبریز به دنیا آمد و‌ در ‌۱۲‌ سالگی‌ وارد حوزه‌ علمیه‌ تبریز شد و درسن ۱۵‌ سالگی‌ به‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ ره سپار

‌وی علوم‌ مقدماتی، درس‌ اخلاق‌، فقه‌ ، اصول‌ فلسفه‌ و ریاضی‌ نزد پدر بزرگوار خود و دیگر فقهیان‌ و حکمیان‌ نامی‌ قم‌ هم چون‌ حضرت‌ امام‌ راحل‌ ، ایت‌ الله‌ مجاهد ، ایت‌ الله‌ محقق‌ میر داماد و ایت‌ الله‌ اراکی‌ فرا گرفت.‌ آیت‌الله‌ حاج‌ شیخ‌ ابوالقاسم‌ غروی درسن ‌۲۹‌ سالگی‌ در حالی‌ که‌ وی‌ را به‌ نبوغ‌ و احاطه‌ در فقه‌ و اصول‌ و حکمت‌ و فلسفه‌ و علم‌ کواکب‌ می‌ ستودند از سوی‌ آیت‌ الله‌ محقق‌ میر داماد به‌ دریافت‌ اجازه‌ اجتهاد نائل‌ شد‌.‌ وی شاگرد بر جسته‌ امام‌ خمینی‌ و یار دیرین‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ از بدو شروع‌ مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ از ممتحنین‌ حوزه‌ بوده‌ و مسئولیت‌ ممتحنی‌ درس‌ خارج‌ را عهده‌ دار بوده‌ است‌‌.‌ مرحوم‌ حاج‌ شیخ‌ ابوالقاسم‌ تبریزی‌ غروی‌ در جریان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ جزو پیشگامان‌ نهضت‌ اسلامی‌ به‌ رهبری‌ امام‌ راحل‌ بوده و در طول‌ ‌۸‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌ بیش‌ از ‌۳۸‌ ماه‌ با لباس‌ بسیجی‌ در میدان های‌ نبرد حضور فعال‌ داشته‌ است‌‌.

تالیفات

۱. شرح‌ برغروه

۲. تقریرات‌ درس‌ خارج‌ مرحوم‌ حضرت‌ الله‌ محقق‌ میر داماد در ‌۹‌ جلد

۳. تشریح‌ در خصوص‌ شرح‌ کتاب‌ المکاسب‌ در‌۴‌ جلد، النکات‌ فی‌ الفصول‌ در ‌۴‌ جلد

۴. التهذیب‌ در خصوص‌ اخلاق‌ و عرفان‌ نظری‌ در ‌۴‌ جلد

۵. شرح‌ کتاب‌ الفیه‌ در ‌۲‌ جلد

۶. تفسیر سوره‌ های‌ حمد، توحید، ناس‌، فلق‌، کوثر در ‌۴‌ جلد

۷. کتاب‌‌ الفیه‌‌ مشتمل بر هزار‌ بیت‌ شعر در تعریف‌ علم‌ منطق‌ و اصول‌ منطق

وفات

همزمان با سالروز شهادت حضرت علی(ع) پیکر آیت الله شیخ ابوالقاسم تبریزی غروی در تبریز تشییع شد. آیت الله غروی عضو شورای‌ مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ درسال‌ ‌۶۸‌ سالگی ‌بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان امام خمینی تبریز ‌دیده‌ از جهان‌ فروبست‌‌.‌ پیکر آیت الله غروی در قم تشیع و به خاک سپرده شد.