اشاره:

‎ ‎محقّق بزرگوار آیه الله سید مهدى موسوى صفوى کشمیرى فرزند حکیم سید حیدر از نوادگان سید ‏محمد میر شمس الدین عراقى سولغانى اصفهانى است‎ ‎ ‎وى پس از گذراندن تحصیلات ابتدایى نزد والد خود و سایرین، براى ادامه تحصیل به نجف اشرف ‏رفت و در آنجا از اساتید منقول و معقول، که در رأس آنها شیخ انصارى قدس سره بود ‏استفاده کرد.

پس از پایان تحصیلات، مجموعه التمرینیّه الغرویّه را به نگارش در آورد و ‏بدین گونه بلوغ علمى و اجتهادى خویش را به منصه ظهور گذارد و در ردیف علما و مجتهدان ‏عصر درآمد‎  بسیار مایل بود براى همیشه مقیم نجف باشد ولى چون اهالى کشمیر مصرّانه از وى خواستند به ‏آنجا مراجعت کند او نیز براى تبلیغ و ارشاد دعوت آنان را پذیرفت. در کشمیر کمر به ‏تبلیغ احکام دین بست و فریضه امر به معروف و نهى از منکر را احیا کرد و مردم را در ‏اداى واجبات عبادى و سیاسى و پرداخت حقوق مالى خویش ترغیب کرده با بدعتها و طواغیت ‏زمان به مبارزه برخاست‎ .‎ ‎از جمله از زحمات فراموش نشدنى وى شدّت اهتمامى بود که براى حفظ شیعه در آن مناطق از ‏خود نشان داد. او با ایجاد جوّى سالم و دمیدن روح الفت بین شیعه و سنّى و ترغیب مسلمانان ‏به وحدت کلمه و مقابله با استعمار و دشمن مشترک خویش، شیعه را از خطر انقراض در آن ‏ناحیه رهایى بخشید، سردمداران استعمار از تحرّک او به وحشت افتادند و تضییقاتى براى وى ‏فراهم آوردند. پادشاه جائر کشمیر مهاراجه نبیر سنگ دو گره وى را به محکمه کشاند تا ‏جلوى فعالیت هاى تبلیغاتى او را سد کند ولى این سید مجاهد پیوسته با تأییدات الهى از ‏هیچ کوششى در راه نشر اندیشه اسلامى دریغ نورزید‎.‎

تألیفات‏

بعضى از تألیفات وى عبارت است از‏‎:‎

‎ ‎التمرینیّه الغرویه، عربى، چاپ نشده.( ذریعه ج ۴، ص ۴۳۳‏‎).‎

‎ ‎مُطِفئه الحرقى، عربى و فارسى.( ذریعه ج ۲۱، ص ۱۵۰‏‎).‎

‎ ‎مُنْقِذَه الغرقى‏، فارسى.( ذریعه ج ۲۳، ص ۱۵۰‏‎)

‎ ‎رساله النیّه، فارسى.( ذریعه ج ۲۴، ص ۴۴۱‏‎)

‎ ‎جواب الإمام الرازی حول شبهه تحریم المتعه فی الإسلام‏

وفات‏

وى سرانجام در روز سه شنبه ۲۱ ماه رمضان المبارک سال ۱۳۰۹ ق به رحمت حق واصل گردید و ‏در همان جا به خاک سپرده شد. طَیَّبَ الله ثراه و جعل الجنّه مستقرّه و مثواه‎.‎