حضرت امامزاده عقیل (ع)از نوادگان حضرت عباس بن على بن ابى طالب (ع) است .بقعه او در خیابان شهید مدنى اسلام شهر واقع شده است .بناى بقعه در مساحتى حدود ۳۷۰۰۰متر مربع قرار دارد .پلان بنا مستطیل شکل دارای گنبدى خشتى است .نماى بیرونى بقعه با کاشی هاى معرق آبى ،زرد و فیروزه اى رنگ پوشیده شده و بر روى کاشی ها کتیبه هاى زیادى به خط کوفى و نستعلیق کتیبه هاى زیادى به خط کوفى و نستعلیق وجود دارد .ضریح مشبک روى مرقد درسال ۱۳۷۲ در اصفهان ساخته شده و در حرم مطهر نصب گردیده است . اصالت بناى بقعه به دوره صفویه باز مى گردد و در دوره هاى قاجاریه و معاصر نیز مورد مرمت قرار گرفته و قسمت هایى به آن افزوده شده است .نام این بقعه در فهرست آثار تاریخى میراث فرهنگى استان تهران به ثبت رسیده برخی دیگر از بقاع متبرکه منطقه اسلام شهر عبارتند از : بقعه متبرکه امازاده عیسى (ع)واقع در شهرک واوان بقعه متبرکه امامزاده طاهر (ع)واقع در شهرک صنعتى چهار دانگه بقعه متبرکه امامزاده زکریا (ع)روستاى ایرین اسلام شهر بقعه متبرکه امامزاده محمد (ع)روستاى ایرین اسلام شهر بقعه متبرکه امامزاده اسماعیل (ع)روستاى چیچکلو اسلام شهر