سیما فراهانى

گزارشى از عواقب استفاده از قرص‌هاى روان‌گردان در بین جوانان

با سرعت زیاد، مسافت بزرگراه را طى مى‌کرد. آنقدر سرعتش زیاد بود که از کنار تمام ماشین ها مثل باد مى‌گذشت. دوستانش هر کدام از داخل اتومبیل مشغول به کارى بودند. یکى خوابیده بود و آن یکى بلند بلند مى‌خندید. همانطور که با سرعت مى‌رفت، ناگهان فکرى به سرش زد. دستش را به طرف دستگیره در برد، او قصد داشت به مغازه برود و خرید کند. در ماشین را باز کرد، گویا چشمانش کور شده بود و عقل خود را از دست داده بود. از ماشینش پیاده شد و بعد … تصادف وحشتناک در بزرگراه همت…

این اتفاقات، بعد از مصرف قرص‌هاى روانگردان طبیعى است. توهم ناشى از اکس، عواقب وخیم ترى را نیز مى‌تواند دربرداشته باشد. در پرونده‌اى پسر جوانى بعد از مصرف قرص اکس مادرش را شبیه به یک هندوانه دید و با چاقو به جانش افتاد، پسر جوان دیگرى نیز خواهرش را یک گوسفند دید . دختر جوان دیگرى در اثر توهم ناشى از اکس با خیال اینکه بال پرواز دارد، خود را از طبقه پنجم ساختمان به پایین پرت کرد و …

اکستازى معضلى است که در چند سال گذشته، گریبان جوانان جامعه ما را گرفته است و در اثر آن خیلى ها جان خود را از دست داده اند. به طور کلى مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن، خطرناک ترین پدیده جامعه امروزى است که جوامع انسانى را به طور جدى مورد تهدید قرار داده است. با پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهاى رفتارى انسان تغییر مى‌کند و این دگرگونى از جامعه اى به جامعه دیگر به لحاظ موقعیت جغرافیایى، سطح رشد و آگاهى و زمینه‌هاى فرهنگى و … بسیار متفاوت است. افزایش جمعیت جوان، میزان آسیب پذیرى جوامع را به لحاظ مصرف مواد مخدر مصنوعى مضاعف کرده است زیرا جوانان امروزى با انگیزه کنجکاوى و با رهایى از فشارهاى اجتماعى و فرار از مشکلات و مسئولیت ها به سوى مصرف انواع مخدر، به ویژه مواد مخدر صنعتى پناه مى‌برند. روند رو به رشد مصرف اکستازى و سایر قرص‌هاى روانگردان، امروزه در جوامع، از جمله در کشور ما تبدیل به یک نگرانى شده است. از سوى دیگر، بیم آن مى‌رود که به جهت عوارض بسیار مهلک و تأثیرات سوء آن بر مغز، الگوى مصرف دیرینه و سنتى تریاک و حشیش، به سمت این مواد تغییر یابد.

گشتى در اکس پارتى

وارد خانه و یا بهتر بگویم پا به کوچه که بگذارى صداى هیاهو و موسیقى را مى‌شنوى، صداى خنده، صداى فریاد، وارد که بشوى نورهاى رنگى را مى‌بینى که خاموش و روشن مى‌شوند و اشباحى میان تاریکى و روشنى خانه به شدت هر چه تمام تر بالا و پایین مى‌برند. آنها خسته نمى‌شوند. گویا براى آنها اصلا خستگى معنایى ندارد. شور و هیجان آنقدر بالا است که فکر مى‌کنى این آدم ها از کره دیگرى با انرژى فوق تصور آمده اند. اما … ساعتى بعد، بوى مرگ فضاى خانه را پر مى‌کند. ساعتى بعد، از هیاهوى این خانه خبرى نیست. همه چیز به هم ریخته است، اما کسى توان بلند شدن ندارد. دیگر رقص نور و موسیقى هم آنها را به هیجان آدم‌هاى اینجا حتى به اندازه یک آدم پیر و فرسوده هم توان حرکتى ندارند. دیگر از آن همه فریادهاى شاد خبرى نیست. حتى بعضى از آنها گریه مى‌کنند. ساعتى قبل، آنها سرشار از یک انرژى کاذب دنیا را در دستان خود مى‌دیدند و احساس مى‌کردند توان انجام هر کارى را دارند، اما حالا نه تنها دیگر دنیایى در دستشان نیست، که حتى توان از جا برخاستن را هم ندارند…

اکستازى را باید جادوى مرگ در قرن حاضر خواند، تأثیر این قرص نیروزا، آنقدرها باقى نمى‌ماند و وقتى به پایان برسد دیگر از شور و هیجان خبرى نیست، آنچه باقى مى‌ماند، افسردگى و احساس بیهودگى است. احساسى که ممکن است تو را تا حد مرگ به جنون بکشاند. نمى‌توان باور کرد که خندیدن براى انسان ها آنقدر مشکل باشد که براى انجامش مجبور باشند دست به دامان یک محرک خارجى شوند. جالب تر و یا در واقع تلخ تر از آن این است که استفاده از مواد مخدر صنعتى و یا همان قرص‌هاى روانگردان بیشتر در بین جوانان شیوع پیدا کرده است و این در حالى است که کشور ما همچنان مواد مخدر را تریاک و هروئین مى‌داند و کسانى که از این مواد استفاده کنند مجرم اند. متأسفانه در قانون مبارزه با مواد مخدر هیچ ماده قانونى در رابطه با مواد مخدر صنعتى وجود ندارد.

اکستازى چیست؟

به اعتقاد بسیارى از متخصصان اکستازى جزو اصلى گروه مواد مخدر توهم زا و سرخوشى آور به شمار مى‌رود. این ماده نه تنها در لابراتورهاى کوچک زیرزمینى تولید مى‌شود، بلکه در کارخانجات بزرگ هم هست. اکستازى به صورت قرص و همراه با آب مصرف مى‌شود. در سطح خارجى این قرص ها اغلب، اشکال و حروفى وجود دارد که به همراه رنگ و ترکیبات رنگى شدت و مدت زمان تأثیر و نوع ماده مؤثر آن را براى مصرف کننده مشخص مى‌کند. هر چند درستى این کدها قابل اطمینان نیست.

علائم مصرف اکستازى

علائم آنى مصرف اکستازى با فاکتورهاى مختلفى مانند میزان دفعات مصرف، میزان خلوص ماده موثر، وضعیت روحى و جسمانى، انگیزه و موقعیت مکانى مصرف کننده ارتباط مستقیم دارد. در واقع اکستازى فقط احساس اولیه مصرف کننده را تشدید مى‌کند. این مواد تغییر ایجاد نمى‌کنند، مثلا احساس سرخوردگى و اندوه را بر شادى و سرخوشى تبدیل مى‌کند. یک کارشناس در این زمینه معتقد است: براى بسیارى از افراد اکستازى محرک هیجان آور و در عین حال آرامش بخش است و علاوه بر آن تأثیرات توهمى‌ و تحریک فانتزى را نیز به دنبال دارد، اما مصرف‌کننده پیش از آن که عوارض روانى مواد را احساس کنند، ابتدا عوارض جسمانى مصرف مواد را تجربه مى‌کنند.

وى در ادامه گفت: در افرادى که براى اولین بار اکستازى مصرف مى‌کنند، حدود ۳۰ دقیقه پس از مصرف معمولا افزایش ضربان قلب، تعریق شدید، انقباض عضلانى و عدم احساس درد بروز مى‌کند، اما افرادى که به دفعات این مواد را مصرف مى‌کنند. احساس سوزن سوزن شدن بدن، بى قرارى، ناآرامى‌و اضطراب را تجربه مى‌کنند.

وى مى‌افزاید: از نظر روانى مصرف اکستازى در بسیارى از افراد اعتماد به نفس را افزایش داده و شخص راحت تر با دیگران ارتباط برقرار مى‌کند به طورى که بى پروایى در رفتار و گفتار، احساس محبوب بودن و قدرت داشتن از آثار مصرف اکستازى گزارش شده است، اما بزرگترین مشکل مصرف کنندگان اکستازى پایان سرخوشى اولیه است. زیرا با از بین رفتن تأثیر دارو و نشنگى حاصل از سوء مصرف، افسردگى شدید و عمیق بروز مى‌کند. افسردگى همراه با اضطراب، بى قرارى و خستگى و بى تفاوتى شدید در زندگى روزمره، فرد را تحت تأثیر قرار مى‌دهد. در کنار این موارد میل شدید به مصرف مجدد مواد نیز در فرد به وجود مى‌آید که مى‌تواند اولین قدم و همچنین قدم تعیین کننده در راه وابستگى روانى به مواد مخدر باشد. همین امر عواقب وخیمى‌از جمله بیمارى و یا حتى مرگ را در پى دارد.

بنابراین ما مى‌بینیم که جوانانى از که از قرص‌هاى روانگردان استفاده مى‌کنند، به نوعى از شادى و نشاط دور هستند و قصد دارند با مصرف این گونه قرص ها، به شادى کاذب دست یابند؛ پس باید زمینه شادى و نشاط را در میان جوانان فراهم کرد تا آنها احتیاج خود را در مصرف این گونه قرص‌هاى مخرب؛ جستجو نکنند و نبینند.

منبع: پایگاه  راسخون