نویسنده: احمدرضا داودی*

چکیده

طلاق در طول تاریخ، به عنوان راه حلی برای مشکلات زناشویی مطرح بوده و هست. اما شیوه برخورد و قوانین طلاق در هر جامعه‌ای متفاوت است. از دیدگاه اسلام، اختلافات خانوادگی، با صبر و متانت باید برطرف شود و طلاق، به عنوان آخرین راه حل است. اسلام، طلاق را نمی‌پسندد و آن را مکروه می‌داند و فقط در موارد سخت و اضطرار جایز می‌شمرد.
در این پژوهش، کوشش شده قوانین طلاق از دیدگاه ادیان و آیین‌های گوناگون مورد مطالعه قرار گیرد. پیشینه طلاق در شریعت موسوی، ساسانی، زرتشت مورد بررسی قرار گرفته است. در برخی موارد مانند ملت‌های عقب مانده که یافتن اطلاعات دقیق پیرامون طلاق با تعریف امروزی امکانپذیر نیست، شرایط و نگرش مردم آن جامعه نسبت به مقام و منزلت زن مورد تحقیق قرار گرفته تا از این طریق شیوه رفتار مردمان آن جامعه در ارتباط با طلاق آشکار گردد.

مقدمه

طلاق، به عنوان آخرین راه حل برای مشکلات زناشویی مطرح است. در ارتباط با این پدیده طبیعی، می‌توان از این اصل کلی آغاز کرد که همان گونه که ازدواج، ریشه در فطرت انسان دارد، جدایی نیز فطری است. طبیعی است آن گاه که یک زوج برای رفع موانع زندگی زناشویی تلاش می‌کنند و همه مسیرها را برمی رسند و نمی‌توانند زندگی را در مسیر تعادل قرار دهند، نتیجه می‌گیرند که زندگی به جای این که آرامش‌بخش باشد، زجر آور است به همین دلیل از همدیگر جدا می‌شوند.
طلاق مانند سایر پدیده‌های اجتماعی، دارای پیشینه‌ای پرفراز و نشیب است. چون ادیان و آیین‌های گوناگون هر کدام قوانین ویژه‌ای را برای آن برشمرده‌اند. و از طرف دیگر این قوانین در جامعه‌های مختلف به شکل‌های مختلفی تبلور یافته است.
بدیهی است که ارزش و برتری قوانین یک آیین نسبت به آیین دیگر آن گاه آشکار می‌گردد که پس از تبیین و معرفی هر کدام به صورت مستقل، با همدیگر مورد مقایسه قرار گیرند تا نقاط قوت و ضعف هر یک هویدا شود. معیار دیگری که در این روش می‌تواند ملاک ارزشگذاری باشد توجه به حقوق و تکالیف زوجین هنگام جدایی است. قوانینی که از این جامعیت برخوردار باشد تا حقوق هر کدام از طرفین طلاق را در برگیرد. و از طرف دیگر مانع از تعدّی به حقوق دیگری باشد، قطعاً نسبت به قوانین دیگر کامل‌تر است.

طلاق از دیدگاه لغت و موارد استعمال

«اصل در معنای طلاق، آزاد شدن از قید و بند است ولی به عنوان استعاره در رها کردن زن از قید ازدواج استعمال شده و در آخر به خاطر کثرت استعمال حقیقت در همین معنا گشته است.»۱
«طلاق رها شدن از قید نکاح.(منتهی الارب. منتخب اللغات). رها شدن زن از عقد نکاح.(تاج المصادر زورنی). رها کردن.(دهار) فسخ کردن عقد نکاح. سراح.(منتهی الارب).
بیزاری: هر زنی که رد عقد من است یا بعد از این در عقد من خواهد آمد مطلقه است و طلاق باین که رجعت در او نگنجد.(ابوالفضل بیهقی ص۳۱۸).
صاحب آنندراج گوید: طلاق رها شدن زن از قید نکاح… و به فارسی با لفظ افتادن و دادن و خوردن و گرفتن و بستن.
طلاق در این موارد استعمال شده است:

از سر هستی دگر با شاهد عهد شهاب
رجعتی می‌خوایتم لیکن طلاق افتاده بود.(حافظ)

پارسایان عهد باقدسی و ساقی بسته اند
دهر را بر گوشه چادر طلاقی بسته‌اند.(سنجرکاشی)

دی طلاق رستگاری خورده‌ام
با بلاسوگندیاری خورده‌ام.(سنجرکاشی).»۲

پیشینه طلاق

شریعت موسوی

«صاحب کتاب قاموس مقدس آورد: طلاق که در شریعت موسوی معمول و مجاز است لذا زوجات خود را به ادنی سبب و اقل جهتی طلاق می‌دادند تا این که مسیح آنها را ملامت و توبیخ نموده و اذن طلاق را معلق بعلت زنا فرمود.(قاموس کتاب مقدس).» ۳

پیشینه طلاق در حقوق ساسانی

«طلاق در حقوق ساسانی یک امر استثنائی و امر غیر عادی بوده است. دنیکرد گوید: اگر شوهری از روی سوءنیت بکوشد رابطه زناشویی را قطع کند از او به محکمه شکایت خواهد شد و اگر بر طبق حکم صادره از دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر به هیچ عنوان تنبیه نخواهد شد و به زندان نخواهد رفت. از این گفته چنین معلوم می‌گردد که طلاق امری استثنایی بوده و جز به حکم دادگاه ممکن نبوده است. البته دادگاه نیز حتی‌الامکان از طلاق احتراز می‌کرده است.» ۴

مقام زن و شرایط طلاق در دین زرتشت

«طلاق، از جمله اموری است که در میان همه ملل قدیم جهان عمل می‌شده و در ایران و روم و نزد قوم یهود معمول و متداول بوده است و جز در دین مسیح(علیه السّلام) که مدتی پس از پیدایش منع گردیده است در جای دیگر نمی‌توان نشانی از منع آن یافت.» ۵
«زرتشت در ۶۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در آذربایجان چشم به دنیا گشود. در این آیین زن آنچنان مقامی دارد که از هر لحاظ با مرد برابر بوده و تا پرتو الهی بالا برده شده است. «بانو» در مثل «ریتاباغیانو» و به معنای پرتو الهی است. و پروچسیتا که در ایران نام دختر بوده است به معنی پرعلم آمده است. مقام و اعتباری که زرتشت برای زن در نظر گرفته است بسیار جالب توجه است. زیرا در دنیای قدیم همه جا نسبت به زن چون برده رفتار می‌شود حتی در رم که مترقی ترین کشور اروپا بود، زن حق مرد دانسته می‌شود؛ یعنی مرد حق داشت هر طور صلاح می‌داند، با زن خود رفتار نماید. او حتی می‌توانست زنش را به عنوان یک برده یا کنیز بفروشد و یا او را بکشد، ولی زرتشت می‌گفت: «تحقیر زن که در حقیقت یک بال دیگر وجود انسان است، عملی زشت و نابخردانه است». و لذا حقوق مساوی برای زن و مرد قائل شده و آزادی هر دو را اعلام نموده است. در آئین زرتشتی دستور به «وَه» یعنی اختیار یک همسر شده، یعنی نه زن حق دارد بیش از یک شوهر و نه شوهر حق دارد بیش از یک زن داشته باشد. طلاق هم جایز نیست، مگر تحت شرایط بسیار سخت. در آئین زرتشتی، رهایی(طلاق) اختیاری نیست و در اجرای مراسم زناشویی مهریه قید نمی‌شود.» ۶
در زرتشت امکان فسخ زناشویی متوقف بر شرایط زیر است.

«۱ـ هرگاه هنگام اجرای مراسم زناشویی، زن یا شوهر دیوانه بوده یا اختلال مشاعر داشته باشد و طرف دیگر از آن آگاه نباشد، برابر تقاضای طرف دیگر ازدواج قابل فسخ است.
۲ـ هرگاه شوهر، پنج سال متوالی غیبت نموده و خبری از زنده بودن او نرسیده باشد به منزله مرده تلقی می‌شود و زن می‌تواند طلاق بگیرد.
۳ـ اجرای مراسم طلاق باید در موقعی وقوع یابد که زن در عادت زنانگی نباشد.
۴ـ هنگامی که مرد یا زن، ترک دین زرتشتی کند، زهایی خود به خود بین آنها واقع می‌شود.» ۷

مقام زن در آتن و شهرهای یونانی آسیای صغیر

بدیهی است که در هر جامعه ای، بر اساس فرهنگ و تمدن آن، ارتباط مردان با زنان متفاوت بوده و هست. هنری لوکاس ۸ در اثر ارزشمندش «تاریخ تمدن» به برخی از این روابط اشاره می‌کند: او در مورد آتن و شهرهای یونانی می‌نویسد: «آتن، بیشتر محیطی مردانه بود. زنان، جای کمی در زندگی عمومی داشتند. جای واقعی زنان، در خانه بود. مادران، کارهای خانه را به دختران یاد می‌دادند، به آنها آواز خواندن می‌آموختند و برای به عهده گرفتن وظیفه‌های کامل خانه‌داری، آماده‌شان می‌ساختند. پدران بدون آن که نظر دخترانشان را بپرسند، آنها را شوهر می‌دادند. دخترهای اسپارتی، تمرین‌های بدنی زیادی می‌دیدند تا بدن‌های تنومندی پیدا کنند و مادر فرزندانی تندرست باشند. زنان چون آموزش و پرورش فکری نداشتند بیشترشان از نظر فکری فرمانبردار شوهرشان می‌شدند؛ البته در شهرهای یونانی آسیای صغیر وضع از این قرار نبود، زنان آزادی به مراتب بیشتری داشتند و جامعه چند زن روشنفکر درخشان مانند ساپفو به بار آورده بود.» ۹

زندگی زن در ملت‌های عقب مانده

«زندگی زن در امت‌ها و قبایل وحشی از قبیل ساکنین آفریقا و استرالیا و جزائر مسکون در اقیانوسیه و آمریکایی قدیم و غیر اینها، نسبت به زندگی مردان نظیر زندگی حیوانات اهلی بود، آن نظری که مردان نسبت به حیوانات اهلی داشتند همان نظر را نسبت به زن داشتند و به زنان با همان دید می‌نگریستند.”۱۰
وقتی نوع نگاه نسبت به زن این گونه باشد وضعیت طلاق در آن جوامع مشخص می‌شود. برای جمع بندی این فصل از سخن علامه طباطبایی در المیزان بهره‌مند می‌شویم: «در این امت‌ها مرد می‌توانست زن خود را به هر کس که بخواهد بفروشد و یا او را مانند یک کالا قرض دهد تا از او کام بگیرند، بچه‌دار شوند یا به خدمت بگیرند و یا بهره‌هایی دیگر بکشند و مرد حق داشت او را تنبیه و مجازات کند، کتک بزند، زندان کند و حتی به قتل برساند و یا او را گرسنه و تشنه رها کند، حال او بمیرد و یا زنده بماند و نیز حق داشت او را مخصوصاً در مواقع قحطی یا جشن‌ها مانند گوسفند چاق بکشد و گوشتش را بخورد و آنچه را که از مال مربوط به زن بود، مال خودش می‌دانست. حق زن را هم حق خود می‌شمرد، مخصوصاً از جهت داد و ستد و سایر معاملاتی که پیش می‌آمد خود را صاحب اختیار می‌دانست.» ۱۱

وزن و موقعیت اجتماعی زن در اسلام

«اسلام بین زن و مرد از نظر تدبیر شئون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در این تدبیر، تساوی بر قرار کرده و علتش این است که همان طور که مرد می‌خواهد بخورد و بنوشد، و سایر حوائجی که در زنده ماندن خود به آنها محتاج است به دست آورد، زن نیز همین طور است، و لذا قرآن کریم می‌فرماید: «بَعضُکُم مِن بَعض.»۱۲ پس همان طور که مرد می‌تواند خودش در سرنوشت خویش تصمیم بگیرد و خودش مستقلاً عمل کند و نتیجه عمل خود را مالک شود، همچنین زن نیز چنین حقی دارد بدون هیچ تفاوت«لَهَا مَا کَسَبَت وَ عَلَیهَا مَا اکتَسَبَت» ۱۳
پس زن و مرد در آنچا که اسلام آن را حق می‌داند برابرند، و به حکم آیه «و یحق الله الحق»۱۴چیزی که هست خدای تعالی در آفرینش زن دو خصلت قرار داده که به آن دو خصلت، زن از مرد امتیاز پیدا می‌کند.
اول این که: زن را در مثل به منزله کشتزاری برای تکون و پیدایش نوع بشر قرار داده، تا نوع بشر در داخل این صدف تکون یافته و نمو کند، تا به حد ولادت برسد، پس بقای نوع بشر بستگی به وجود زن دارد، و به همین جهت که او کشتزار است مانند کشتزارهای دیگر احکام مخصوص به خود دارد و با همان احکام از مرد ممتاز می‌شود.
دوم این که: از آنجا که باید این موجود، جنس مخالف خود یعنی مرد را جذب کند، و مرد برای این که نسل بشر باقی بماند به طرف او و ازدواج با او و تحمل مشقت‌های خانه و خانواده جذب شود، خداوند در آفرینش، خلقت زن را لطیف قرار داد و برای این که زن مشقت بچه‌داری و رنج اداره منزل را تحمل کند شعور و احساس او را لطیف و رقیق کرد. و همین دو خصوصیت،که یکی در جسم اوست و دیگری در روح او تاثیری در وظایف اجتماعی محوّل به او دارد.» ۱۵

طلاق و فطرت

«طلاق با آن که سبب از بین رفتن خانواده است، ولی چاره‌ای از تجویز آن نیست و وجودش از ضروریات زندگی است. آن گاه که زوجین توافق اخلاقی نداشته باشند و یا علل دیگری در میان باشد، تحریم طلاق و عدم اجازه جدایی، موجب از بین رفتن آزادی و رفاه زن و مرد است.» ۱۶
«در فطری بودن اصل طلاق همین بس که ملل متمدن دنیا و کشورهای بزرگ امروز نیز بعد از سال‌ها و قرن‌ها ناگزیر شدند حکم ممنوعیت آن را لغو نموده و جواز طلاق را در قوانین مدنی خود بگنجانند.» ۱۷
تحلیل زیر از دکتر علی شریعتی است که پیرامون بازتاب‌های تحریم طلاق در اعتقاد مسیحیت ایده آلیست صورت پذیرفته است.
«واقعیت‌های اجتماعی چنان‌اند که اگر در به رویشان ببندیم از پنجره بیرون می‌پرند! این است که تحریم طلاق کنکو بیناژ یا جفت گیر را به وجود می‌آورد. یعنی مردی که نمی‌تواند با زن رسمیش زندگی کند، از او جدا می‌شود، بی آن که طلاق بدهد. و زن نیز، بی آن که بتواند طلاق بگیرد جدا می‌شود و هر دو، سال‌ها دور از هم، با مرد و زن دیگری که می‌توانند با هم در زیر یک سقف به سر می‌برند، زندگی می‌کنند.
این است که آمار و ارقام وحشتناک نشان می‌دهد که غالب فرزندانی که در این «جفت»های طبیعی اما نامشروع! به وجود می‌آیند، بیماران عقده‌دار و جنایت کاران وحشتناک و روح‌های ضد اجتماعی‌اند. می‌بینیم که زن و شوهر شرعی به بیگانگی و تضادی می‌رسند که هر دو معتقد می‌شوند که ادامه زندگی زناشویی، و نه تنها همخوابگی، که همسایگی هم برایشان ممکن نیست، طبیعی است که از هم جدا می‌شوند و طبیعی است که موجود مانده و از خانه بیرون رفته، در مسیر زندگی، زنی را می‌یابد که می‌خواسته است. عشق، نیاز به زندگی خانوادگی و با کشش جنسی، به هر حال، این دو را به یکدیگر پیوند طبیعی می‌دهد، با هم خانه‌ای می‌گیرند و زندگی می‌کنند. زن وی نیز درست چنین سرگذشتی را طی می‌کند و در نتیجه می‌بینیم طبیعت و واقعیت، بر روی خرابه خانه‌ای که فروریخت. دو خانه نو می‌سازد؛ پیوند گسسته دو «ناجور» جایش را به دو پیوند بسته میان دو «جور» می‌دهد. اما مسیحیت آلیست این واقعیت‌ها را که روی داده و هیچ کس هم، حتی آن دو زن و شوی، نمی‌توانسته‌اند مانع شوند نمی‌پذیرد، چشم هایش را می‌بندد که نبیند.» ۱۸
اسلام این اصل فطری را پذیرفته و برای آن شرایطی قرار داده است. در روایتی از امام صادق(علیه السّلام) طلاق از حدود الهی معرفی شده و این اصل نشانگر پذیرش آن در فرهنگ دینی می‌باشد. در این روایت امام به برخی از آیه‌های سوره طلاق استناد می‌کند و استدلال خود را بر اساس قرآن این گونه بیان می‌کند:

«قال ابوعبدالله(علیه السّلام) لا یَقَع الطلاقُ اِلاّ عَلی الکتابِ و السنه، لِاَنّه حَدٌّ مِن حُدُود اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُُ: “إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ َّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّه” ۱۹ و یقول “وَ أَشهِْدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنکم‏”۲۰ و یَقُولُ “وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏” ۲۱و ان رسولَ اللهِ(صَلَّیَ اللهُ عَلیه و آله و سَلَّم) رَدَّ طَلاق عبد اللهِ بنِ عمر لِاَنَّه کانَ خلافا للکتابِ و السنهِ»۲۲

امام صادق(علیه السّلام) فرمود: طلاق واقع نمی‌شود به جز این که بر اساس کتاب و سنت باشد به این دلیل که طلاق حدی از حدود الهی است و خدا می‌فرماید:(چون زنان را طلاق گویید در [زمان‌بندی] عده آنان طلاقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید) و خدا می‌فرماید( دو تن [مرد] عادل را از میان خود گواه گیرید) و می‌فرماید: (این است احکام الهی و هر کس از مقررات خدا [پای] فراتر نهد، قطعاً به خودش ستم کرده است.) رسول خدا که درود خدا بر او و آلش باد، طلاق عبدالله ابن عمر را رد کرد چون مخالف کتاب و سنت بود.

نکوهش طلاق در اسلام

شاید در ابتدا چنین به نظر آید که در جامعه اسلامی، خانواده بنیان محکمی ندارد و کانونی است برای ارضای خودخواهی‌های مرد، زیرا او است که زن را به همسری انتخاب می‌کند و هرگاه نخواست رهایش می‌سازد. اما در بین روایت‌های معصومین(علیهم السلام) فراوان از ناپسند بودن طلاق سخن رفته است. به عنوان نمونه امام صادق(علیه السّلام) می‌فرماید:

«اِنَّ اللهَ عزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ البَیت فِیهِ العرس و یَبغضُ البیت الَذی فِیِه الطلاق و ما مِن شَی اَبغَض الی اللهِ عَزّ و جَلَّ مِن الطلاق» ۲۳

خداوند بلند مرتبه دوست دارد خانه‌ای را که در آن مراسم عروسی برپاست و متنفر است از خانه‌ای که در آن طلاق واقع می‌شود و هیچ چیز نزد خدا مانند طلاق ناپسند نیست. امام در سخنی دیگر می‌فرماید:

«مَا مِن شَی مِمَا اَحَلَّه اللهُ اَبغَضَ الیه مِن الطلاقِ و اِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَبغَض المطلاق الذَواق.» ۲۴

هیچ چیز نزد خدا از چیزهایی که خدا حلال نموده مبغوض‌تر از طلاق نیست و خدای بلند مرتبه مبغوض می‌شمارد مرد و یا زنی را که همسر خود را نو می‌کند تا طعم دیگران را هم بچشد.

«قرآن مجید، سفارش می‌کند که اگر زنان خویش را دوست ندارید باز هم آنها را طلاق مگوئید زیرا ممکن است از چیزی کراهت داشت باشید و خداوند در آن نیکویی و خیر فراوانی برای شما قرار داده باشد.

“فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسىَ أَن تَکْرَهُواْ شَیًْا وَ یجَْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیرًْا کَثِیرًا” ۲۵

ملاحظه می‌شود که به نظر اسلام اقدام به امر طلاق بی آن که ضرورت و الزام در کار باشد بسیار ناپسند است و تا حدی که میسر است باید از طریق بردباری و متانت و از روی کمال عقل و عاقبت‌اندیشی با هر گونه سختی و خلاف طبع سازگاری نمود و همواره طرفدار صلح و آشتی و حسن سلوک بود.» ۲۶

نتیجه گیری

طلاق از شیوه‌های قدیمی رفع اختلافات خانوادگی است. و پیشینه آن در جامعه‌های گوناگون وجود دارد. بدیهی است که ادیان آسمانی و آیین‌های زمینی هر کدام در ارتباط با این پدیده اجتماعی، دیدگاه‌های مخصوص به خود را دارند و هر کدام بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی زمانشان مقررات و قوانینی را وضع نموده‌اند. مقایسه این قوانین و ترجیح هر کدام نسبت به دیگری علاوه بر مدّ نظر قرار دادن تجربیاتی که بشر کسب کرده، نیاز به مطالعت تطبیقی دارد.
طلاق از دیدگاه اسلام بسیار ناپسند است. این کراهت را از بین آیه‌های قرآن و برخی از سخنان معصومین(علیهم السلام) می‌توان مشاهده نمود. از دیدگاه اسلام طلاق باید به عنوان آخرین راه حل باشد نه نخستین و ساده‌ترین راه.

منابع و مآخذ

۱- قرآن کریم.
۲- الحرالعاملی، شیخ محمدبن الحسن: وسایل الشیعه، بیروت، موسسه ال البیت(علیهم السّلام) لاحیاء التراث، ج۲۲،
۳ ـ دایره المعارف تشیّع، تهران، نشرشهید شعید محبی، ۱۳۸۳، ج۱۰،
۴- دهخدا، علی اکبر: لغتنامه، تهران، چاپ سیروس، فردا، ۱۳۳۵شمسی، ج۳۳،
۵ـ رضایی، عبدالعظیم: تاریخ ادیان جهان، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۷، ج۱،
۶- شریعتی، علی: زن(فاطمه فاطمه است)، تهران، انتشارت چاپخش، ۱۳۸۳،
۷- صدوق، محمد بن علی: علل الشرایع، چاپ اول، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ج۲،
۸- طباطبایی، محمدحسین: تفسیرالمیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۳۸۲،
۹- لوکاس، هنری، تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۴، ج۱،

پی‌نوشت‌ها

* طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه اصفهان.
۱ـ دایره المعارف تشیّع، تهران، نشرشهید شعید محبی، ۱۳۸۳، ج۱۰، ص ۵۰۷،
۲- علی اکبر دهخدا، لغتنامه، تهران، چاپ سیروس، فردا، ۱۳۳۵شمسی، ج۳۳، ص۲۸۲،
۳- پیشین.
۴ ـ پیشین.
۵ ـ دایره المعارف تشیّع، ج۱۰، ص۵۰۸،
۶ـ عبدالعظیم رضایی، تاریخ ادیان جهان، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۷، ج۱، ص ۱۸۰،
۷ـ پیشین، ج۱، ص۱۹۶، چهار مورد از شریط طلاق در دین زردشت گزینش شده است برای تفصیل بیشتر به منبع اشاره شده رجوع کنید.
۸- Henry Lucas
۹- هنری لوکاس، تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۴، ج۱، ص ۲۳۸،
۱۰- محمدحسین طباطبایی، تفسیرالمیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۲، ج۲، ص ۳۹۴،
۱۱- پیشین، ج۲، ص۳۹۶،
۱۲- شما زنان و مردان از جنس همدیگر می‌باشید. «سوره آل عمران، آیه ۱۹۵»
۱۳- سود و زیان کارش، عابد خودش می‌شود .«سوره بقره، آیه ۲۸۶»
۱۴ـ آنچه حق می‌داند، حق واقعی است. «سوره یونس، آیه۸۲»
۱۵- تفسیر المیزان، ج۲،ص۴۰۹و۴۱۰،
۱۶ـ دایره المعارف تشیّع، ج۱۰،ص ۵۰۷،
۱۷ـ دایره المعارف تشیّع، ج۱۰،ص ۵۰۷،
۱۸ـ علی شریعتی: زن(فاطمه فاطمه است)، تهران، انتشارت چاپخش، ۱۳۸۳،ص ۵۶،
۱۹ـ سوره طلاق، آیه ۱،
۲۰ـ سوره طلاق، آیه ۲،
۲۱ـ سوره طلاق، آیه ۱،
۲۲- محمد بن علی صدوق، علل الشرایع، چاپ اول، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ج۲، ص۲۲۰ و ۲۲۱،
۲۳ـ شیخ محمدبن الحسن الحرالعاملی، وسایل الشیعه، بیروت، موسسه ال البیت(ع) لاحیاء التراث، ج۲۲، ص ۷و۸ .
۲۴ـ پیشین، ج۲۲، ص ۳۹۶
۲۵ـ نساء۱۹
۲۶- دایره المعارف تشیّع، ج۱۰،ص۴۲۰،

منبع: راسخون