شما به عنوان والدین، می‌توانید پیشرفت بچه پیش دبستانى خود را از طریق‌هاى مختلف افزایش دهید. مهم‌ترین روش، ابراز عشق و علاقه است. شما فرزند خود را با صحبت کردن و خواندن مطالب راهنمایى می‌کنید و آنها را آماده می‌کنید تا با زندگى مبارزه کنند. شما فرصت‌هایى را براى بازى آنها فراهم می‌کنید و ادعا می‌کنید که با آنها بازى می‌کنید. به آنها می‌آموزید چگونه لباس بپوشند و یا از توالت استفاده کنند. شما محدودیت ایجاد می‌کنید و محدود کردن رفتارمان را به آنها آموزش می‌دهید.

هم چنین می‌توانید در تمام مراحل رشد و توسعه از تکنیک‌هاى خاصى براى پیشرفت فرزند خود استفاده کنید.

توسعه رشد فیزیکى

دادن فرصت‌هایى بسیار براى ورزش: فرزند خود را به زمین بازی، به کلاس ژیمناستیک و یا به مسابقه دو بفرستید، بگذارید انرژى زیاد خود را مصرف کند و مهارت‌هاى فیزیکى جدیدی براى او فراهم کنید.

به توسعه عادات خوردن مواد سالم فرزند پیش دبستانى خود کمک کنید. گرچه شما همیشه نوع، زمان و مکان مواد خوردنى فرزند خود را کنترل می‌کنید و متوجه هستید که آیا او تغذیه می‌کند و چقدر تغذیه می‌کند. تا وقتى که شما به غذاهاى مقوى از گروه‌هاى مهم غذایى و بروشور آن توجه می‌کنید به خاطر اینکه بفهمید در طول روز چه مقدار از آن را استفاده کند یا چند روز در هفته از آن استفاده کند. فرزند شما مشکلى پیدا نخواهد کرد. استفاده از وعده‌هاى خانوادگى خود فرصتى براى افزایش عادت صحیح خوردن است. هر دو مثال بالا رفتار خوب خوردن است اما شما چه تدبیرى انجام می‌دهید تا فرزندتان به عادت خوب غذایى تمایل پیدا کند.

توسعه رشد دانش

تشویق جستجوى صحیح: جستجو کمک می‌کند تا فرزند شما دلیل و مفهوم وابستگى را بفهمد.

بچه‌هایی که براى به دست آوردن مهارت به دنبال یادگیرى مهارت‌هاى جدید هستند، مشکلاتشان را خود حل می‌کنند. شما براى این کار بهتر است در وسایلى که او بازى می‌کند می‌خواند، خلق می‌کند و یا می‌سازد، تغییر دهید. در جستجو او را محدود نکنید زیرا ترس‌هاى بی‌خطر با بیان اصولی، خطرات را به حداقل می‌رساند.

تشویق حس اطمینان. احتمالا اگر شما قابل اعتماد، موافق، مودب، و پاسخ دهنده باشید، فرزند شما بیشتر احساس امنیت و اطمینان می‌کند. این خصوصیات خصوصا براى والدین بچه‌های پیش از دبستان مهیا است زیرا آنها حس اعتماد را در خودشان و در افراد مهمى که در زندگی‌شان مواجه می‌شوند، به دست می‌آورند. حس اعتماد، اصول مهارت‌هاى اجتماعی، یادگیری، سازش، موجب افزایش احساسات می‌گردد. بچه‌هایى که اطمینان دارند دلبستگی‌شان را به والدین خود حفظ و تقویت می‌کنند.

ارتباط صحیح توسعه رشد اجتماعى و احساس از طریق

-ایجاد بازى با بچه‌هاى دیگر: حتى یک روز در هفته فرصتى است براى بچه‌ها که مهارت‌هاى مهم اجتماعى احساسی، و زبان خود را هم تجربه کنند و هم توسعه دهند. آنها هنگام بازى با دیگران مشارکت، همکارى و صحبت کردن را یاد می‌گیرند.

-افزایش کنترل خود: بچه‌ها هنگام درگیری‌هاى احساسى و رفتارى نیاز به راهنمایی، محدودیت‌های صحیح، و والدین صبور دارند. از طریق طرح‌ریزى و آموزش صحیح رفتار، به بچه‌هاى خود کمک کنید. هم چنین فرزند خود را تشویق کنید تا در مورد احساسات افراد دیگر فکر کنند تا در توانایى تصور و سهیم بودن در احساسات شخصى و تجربه دیگران پیشرفت کنند. بچه‌های پیش از دبستان همیشه دوست دارند مورد قبول واقع شده و مورد توجه قرار گیرند. آنها کاملا از بچه بی‌ادبى که تاثیر زیادى بر خردسالان می‌گذارند و به مسائل رفتارى بی‌توجه هستند مثل ناله یا شکایت کردن، چشم پوشى می‌کنند. با وجود آنکه آنها عادت دارند از این نوع بچه‌ها دورى کنند اما گذشت زمان نیز می‌تواند به آنها کمک کند.

توسعه رشد زبان

خواندن براى فرزندان خود: خواندن، بچه‌هاى شما را به صداها و هماهنگى زبان آشنا می‌کند. هم چنین خواندن خیال پردازى او را تحریک می‌کند و فرزند شما را به چیزها و مکان‌هایی که در مورد آنها فرصت یادگیرى ندارند مثل اقیانوس‌ها یا دایناسورها، آشنا می‌کند.

ایجاد فرصت براى گفتگو با دیگران

مهارت‌های زبانى بچه‌ها با بودن در کنار دیگر افراد توسعه پیدا می‌کند. گوش دادن و ارتباط برقرار کردن با دیگر بچه‌ها و بزرگسالان باعث می‌گردد تا آنها بتوانند زبان را یاد بگیرند و به کار ببرند.

توسعه رشد محرک و احساس

ایجاد تنوع تجربه و محیط‌هاى بازی. جدول زمانى هر روزه براى فعالیت فیزیکى در هواى آزاد یا داخل سالن مثل انجام ورزش‌هاى مختلف یا خارج از زمین بازی. این نوع فعالیت‌ها تناسب و دیگر مهارت‌هاى ماهیچه‌اى را توسعه می‌دهد. مهارت‌هاى خوب تحرک موجب توسعه تمامى برنامه‌هاى هنرى (مثل نقاشى یا استفاده از قیچی)، بازى کردن، لوازم موسیقی، و استفاده از انبرها یا انگشتان براى حرکت دادن اشیاء می‌گردد. تحریک حس بچه‌ها می‌تواند از طریق معرفى بینایی، بوها، صداها و ساخت‌ها و مزه‌هاى جدید صورت گیرد.

همان گونه که فرزند شما مهارت‌هاى جدید را یاد می‌گیرد و به استقلال می‌رسد، ارتباط شما با بچه‌ها مرتبا تغییر پیدا می‌کند. شما با ارزیابى ارتباط‌تان لحظه به لحظه می‌توانید در هر مرحله به پیشرفت فرزند خود کمک کنید.

در بسیارى از روش‌ها شما مجبورید در مورد فرزندتان بیشتر و بیشتر بدانید. از جمله:

-چه چیزى دوست دارم در مورد فرزندم بدانم؟

-آیا می‌توان مانع از رفتار بد شد؟

-فرزند من در این یک، دو، سه ماه گذشته در چه مهارت‌هاى جدیدى پیشرفت کرده است؟

-من به چه کارى می‌توانم فرزندم را تشویق کنم تا آن را انجام دهد؟ چگونه می‌توانم او را تشویق کنم؟

-زمانی که من از او راضى هستم چگونه با فرزندم رفتار کنم؟

-به چه دلیل برخى از عمل متقابل‌مان را دوست نداریم؟

-چه وقت این حوادث به وقوع می‌پیوندد؟

نویسنده: هاله بهدادفر