اعتقادات شیعه در اصول و فروع؛ بر چه پایه اى استوار است و مبناى امامیه در سجده بر زمین و کیفیّت خاصّ آنها در وضو کدام است؟

پاسخ:

در باب اعتقادات شیعه، باید گفت: طبق حدیث ثقلین که متواتر و مشهورترین شیعیان و اهل سنّت است، اعتقادات شیعه در اصول و فروع و کیفیّت عبادات آنان طبق مشى اهل بیت رسول«صلى الله علیه وآله» مى باشد. آن حضرت مردم را بعد از خود در اندیشه و عمل به آنها ارجاع داده است.

و به همین جهت ما اعمال اهل بیت«علیهم السلام» را کاشف از اعمال و رفتار رسول خدا«صلى الله علیه وآله» مى دانیم؛ هر چند شخص حضرت رسول«صلى الله علیه وآله» بیان نکرده باشند. و دیگر اینکه پیامبر عظیم الشأن، حضرت محمّد«صلى الله علیه وآله» فرمودند: «انا مدینه العلم و علیٌ بابها؛ من شهر علم هستم و على درِ آن است»[۱]. کسى که بخواهد وارد شهر شود، باید از در آن وارد شود. پس ورود به علم و سنّت و رفتار پیامبر«صلى الله علیه وآله»، اطاعت از مولا امیرالمؤمنین«علیه السلام» است؛ که شیعیان به آن توجّه دارند.

و امّا راجع به قسمت دوم سؤال، سجده بر زمین تجویز شده است. به همین جهت اگر چیزى مانند قالى، نمد و… مانع باشد سجده بر زمین انجام نشده و نماز باطل است. و یا ممکن است چیزهایى مانند گچ، سنگ هاى معدنى، کاشى، موزائیک و… مانع باشد. و سجده بر آنها جایز نیست به همین جهت شیعیان قطعه خاک پاکى با خود همراه دارند تا در موقع نماز، سجده بر خاک انجام شود، نه بر فرش و لذا جایى که مانعى نیست نیاز به مهر نخواهد بود و این مطلب از زمان ابتدا به تبعیّت از اهل بیت پیامبر«صلى الله علیه وآله» معمول بوده و مى دانیم که روش اهل بیت«علیهم السلام» کاشف از روش رسول خدا«صلى الله علیه وآله» است.

و در مسأله وضو هم باید بگوییم شیعیان به همان روش پیغمبر«صلى الله علیه وآله» وضو مى گیرند؛ زیرا اگر روش آن حضرت غیر از آن بود، امیرالمؤمنین علیّ ابن ابى طالب و دیگر اهل بیت«علیهم السلام» براى ما بیان مى کردند. ولى آنان طبق نصوص همین روش را داشته اند.

پاورقی:

[۱] . تفسیر برهان، ج ۱، ص ۱۹۱٫