صحن ده  در دارد كه عبارتند از: باب الامام الحسن عليه السلام ، باب الامام الحسين ( عليه السلام باب صاحب الزمان   عليه السلام  ،باب موسي بن جعفر  عليه السلام ، باب اميرالمؤمنين  عليه السلام ، باب علي الهادي (ع) ، باب الجواد (ع) ، باب الرسول (ص) يا باب القبله كه درسمت جنوبي صحن و روبه قبله است  و بالاي آن ساعت بزرگي نصب شده  ، باب العلقمي يا باب الرضا (ع) ، باب الفرات
گنبد حرم مطهر حضرت عباس عليه السلام
حرم حضرت اباالفضل(عليه السلام) يك گنبد و دو مناره دارد. قطر گنبد دوازده متر به صورت نيم كروي با نوك تيز و ساقه اي بلند است كه از آن پنجره هايي با قوس هاي كماني به بيرون گشوده مي شود. ارتفاع آن 39 متر است و نماي داخلي و بيروني آن به صورتي زيبا تزيين شده است. در نماي داخلي آيه هايي از قرآن كريم در ميان كاشي هاي زيبا به رنگ سفيد و به خط ثلث به چشم مي خورد. تاريخ كاشي كاري، بر اساس كتيبه آن، 1305 ق است. اين كار را امين الدوله صدر اصفهاني انجام داده است. در 1375 ق ، نماي بيروني گنبد با روكشي از طلا تزيين شد. اين كار با تلاش مدير اوقاف كربلا انجام يافت و در مجموع 6418 خشت طلا در آن به كار رفت. در قسمت پايين گنبد در نماي بيروني، آيه هايي از قرآن همراه با آينه و طلاكاري نقش بسته است.