گفتن تسبیح قبل از خواب

امام صادق علیه السلام مى فرماید:
یکى از جاهایى که تسبیح حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام گفتن آن وارد است هنگامى که به خوابگاه خود رفتى ، سى و چهار بار الله اکبر بگو، و سى و سه بار الحمد لله و سى و سه بار سبحان الله و آیه الکرسى و معوذتین را قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و ده آیه از اول سوره صافات و ده آیه از آخر آن را بخوان .