نام کتاب: گفتمان مهدویت

نویسنده: آیت الله صافی گلپایگانی

تحقیق و ویرایش: واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران

ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران

تاریخ و نوبت چاپ: شعبان ۱۴۱۹ آذر۱۳۷۷ / چاپ اول

«گفتمان مهدویت » از جمله آثار ارزشمندی است که توسط حضرت آیت الله صافی گلپایگانی با هدف پاسخ به بعضی پرسشها و شبهاتی که در زمینه ابعاد مختلف مکتب تشیع بویژه مساله مهدویت توسط افراد مختلف در طول تاریخ مطرح شده، به نگارش درآمده است. مجموعه مطالب این کتاب در سه بخش و دویست و چهل و هشت صفحه تنظیم و ارایه شده است.

در بخش اول که تحت عنوان «تشیع » آمده است; حدود هشت پرسش و پاسخ به چشم می خورد که درآنها به سؤالات موجود در زمینه چگونگی پیدایش مکتب تشیع و نقش امام صادق، علیه السلام، در تحکیم مبانی آن و همینطور موضع گیری شیعه در قبال زمامداران غاصب و… پاسخ داده شده است.

مطالب بخش دوم کتاب تحت عنوان امامت ارایه گردیده است; مسایلی چون امامت، سر گزینش ائمه، علیهم السلام، و تعداد امامان و قلمرو رهبری و علم غیب امام و… با توجه با آیات و روایات مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بخش سوم که مهمترین و در عین حال عمده ترین قسمت اثر حاضر است، مساله «مهدویت » باجمال مطرح و شبهات موجود در این زمینه در طی شانزده پرسش و پاسخ مورد نقد واقع می شود و در هر مورد پاسخی مختصر و درعین حال مناسب ارایه می گردد; از جمله مسایلی که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته می توان منبع اصلی اعتقاد به اصل امامت و ایمان به ظهور حضرت مهدی، علیه السلام، قرآن و مهدویت، اعتقاد به ظهور منجی، انواع غیبت و مساله امتحان در دوره غیبت بداء و مساله رجعت و.. را نام برد.

مؤلف محترم در این اثر از شیوه پرسش و پاسخ استفاده کرده اند که این امر به جذابیت کتاب بویژه در بین نسل جوان افزوده است; ایشان در معرفی کتاب حاضر در مقدمه می نویسد:

مطالبی که خوانندگان محترم در این رساله مطالعه می فرمایند; توضیحاتی است درباره امامت و رهبری امت و اعتقاد به مهدویت و ظهور حضرت مهدی صاحب الامر، علیه السلام، که به صورت پرسش و پاسخ تقدیم می شود…

تحقیق و تصحیح و ویرایش این اثر گرانقدر را واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران عهده دار بوده است که از طریق به کار گیری نیروهای تحقیقاتی و بخشهای تابعه خود یعنی واحد کامپیوتر و انتشارات و… توانسته است این اثر را مقارن ایام سالروز میلاد حضرت صاحب الامر، علیه السلام، به زیور چاپ بیاراید و در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

منبع :موعود – فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸، شماره ۱۳ – یک کتاب در یک نگاه