چه غذاهايي را مصرف کنيم؟

1 – مصرف کربوهيدراتهاي مرکب در سحر که مدت طولاني تري هضم مي شوند و باعث مي شوند که شما کمتر گرسنه شويد. 2- حليم يک منبع عالي پروتئين بوده و از غذاهائي است که دير هضم مي شود. 3- خرما يک منبع عالي قند، فيبر، کربوهيدرات، پتاسيم و منيزيوم مي باشد. 4- مغز بادام، غني از پروتئين و فيبر بوده و حداقل چربي را دارا مي باشد. 5- موز يک منبع خوب پتاسيم، منيزيوم و کربو هيدرات مي باشد. 6- مصرف زياد آب يا آب ميوه در صورت امکان در فاصله ي بين افطار و زمان خواب، باعث تأمين آب مورد نياز بدن مي شود.