عنوان: پیشگامان روان‌شناسی رشد 
مولف: ویلیام سی. کرین
مترجم/ محقق: فربد فدایی
ناشر: انتشارات اطلاعات
سال نشر: ۱۳۹۴
نوبت نشر: بیست و یکم
محل نشر: تهران

لاک و روسو، دیدگاه پیش ساختگی، تئوریهای اتولژیک، داروین، پیاژه، فروید و … از جمله واژه‌هایی هستند که در روانشناسی رشد از اعتبار بالایی برخوردارند و مطالعه آنها می‌تواند درک درستی از روانشناسی رشد فراهم آورد. در این راستا، کتاب حاضر، به شناخت برخی از نظریه‌پردازان برجسته رشد پرداخته و نیز اندیشه برخی از فرضیه پردازان همسو با روسو  و برخی دیگر هم چون اتولوژیست‌ها را مطرح می‌کند. از این رو، شیوه تالیف کتاب، بر اساس مراحل رشد نیست؛ بلکه بر اساس نظریه‌ها و تئوری‌های رشد می‌باشد. مولف پس از طرح هر نظریه، آن را مورد بازبینی و ارزیابی قرار داده است. کتاب پیشگامان روانشناسی رشد ویلیام. سی کرین که توسط فربد فدایی ترجمه شده است می‏تواند به راحتی انبوهی از اطلاعات در زمینه رشد انسان را بطور خلاصه در اختیار شما قرار دهد.

مترجم در پیشگفتار ضمن اشاره به گسترش روزافزون علم روانشناسی و وجود مکاتب گوناگون در این حوزه، هدف از این اثر را علاوه بر آشنایی خوانندگان با دانش روانشناسی در علوم تربیتی و مکاتب و نظریات متداول آن، گشودن باب نقد و انتقاد از نظریات عنوان نموده است.

این کتاب، حاوی شش فصل می‌باشد:

 فصل اول با عنوان تئوری‌های نخستین عهده‌دار بیان نظریه‌های لارک و روسو به عنوان دو پیشگام بزرگ در روانشناسی کودک است.

در فصل دوم به مبحث اتولوژی(بررسی رفتار جانور و انسان در یک زمینه تکاملی) و بطور مشروح به نظریه تکاملی داروین پرداخته شده و آنگاه کاربرد آن در پرورش کودک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

فصل سوم بطور کامل به فرضیه شناختی-رشدی پیاژه اختصاص یافته و سپس کاربرد تئوری وی در امر آموزش بیان شده است.

در فصل چهارم مراحل رشد اخلاقی از دید کولبرگ بیان شده و به موضوعاتی نظیر مراحل قضاوت اخلاقی و حرکت از مرحله‌ای به مرحله دیگر اشاره شده است.

در فصل پنجم بطور کامل نظریه روانکاوی فروید مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

و بالاخره در فصل ششم نظریه اریکسون و هشت مرحله زندگی از نظر وی بیان شده است.