من صام شهر مضان ايمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه و ما تاخر.

کسى که ماه رمضان از روى حساب روزه بگيرد تمام گناهان گذشته و آينده او بخشيده خواهد شد .1

همچنين فرمودند:

هيچ مومنى نيست که در ماه رمضان از روى حساب (فقط به حساب خدا) روزه بگيرد مگر اين که خداوند تبارک و تعالى براى او هفت خصلت را لازم و واجب مى‏ گرداند.

اول: هر چه حرام در پيکرش باشد، محو و ذوب مى ‏گرداند.

دوم: به رحمت خداوند متعال نزديک مى ‏شود.

سوم:(با روزه خويش)خطاى پدرش حضرت آدم را مى ‏پوشاند.

چهارم: سکرات مرگ (لحظات جان کندن) بر او آسان مى ‏شود.

پنجم: از گرسنگى و تشنگى روز قيامت ايمن خواهد بود.

ششم: براءت(آزادگى) از جهنم را خداوند به او عنايت مى ‏فرمايد

هفتم: خداوند متعال او را از طيبات و پاکيزه‏ هاى بهشت اطعام خواهد نمود.

در جاى ديگر پيامبرصلى الله عليه وآله فرمودند:

به راستى که براى بهشت درى هست که به آن ريّان گفته مى ‏شود، از آن در، داخل بهشت نمى ‏شوند مگر روزه داران، پس هنگامى که آخرين نفر آنان وارد شد، آن در بسته مى‏ شود.

همچنين فرمودند:

الصوم جُنة-روزه سپر است(در برابر آفتهاى دنيا و عذاب آخرت).

رسول خداصلى الله عليه وآله فرمود:

رمضان، ماهى است که ابتدايش رحمت، ميانه‏اش مغفرت و پايانش آزادى از آتش جهنم است.

رسول اکرم(ص):

ايهاالناس انه قد اقبل اليکم شهر الله بالبرکة والرحمة والمغفرة شهر هو عندالله افضل الشهور و ايامه افضل الايام و لياليه افضل الليالي و ساعاته افضل الساعات. (2)

اي مردم، ماه خدا – ماه رمضان – با برکت و رحمت و آمرزش به شما روي آورده است، ماهي که نزد خدا بهترين ماه ها، روزهايش بهترين روزها، شب هايش بهترين شب ها و اوقاتش بهترين اوقات است .

رسول اکرم(ص):

ان شهرکم هذا ليس کالشهور انه اذا اقبل اليکم اقبل بالبرکة والرحمة و اذا ادبر عنکم ادبر بغفران الذنوب . . . (3)

اين ماه، (رمضان) همانند ديگر ماه ها نيست، زيرا هرگاه به شما رو آورد همراه با برکت و رحمت است و آن گاه که از شما پشت کند آمرزش گناهان را در بردارد .

رسول اکرم(ص):

ايهاالناس قد اظلکم شهر عظيم، شهر مبارک، شهر فيه ليلة العمل فيها خير من الف شهر . . . هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره عتق من النار . (4)

اي مردم! ماه بزرگي بر شما سايه افکنده، ماهي مبارک که شبي دارد که عمل خير در آن از عمل هزار ماه برتر است . . . ماهي که اولش رحمت، ميانش آمرزش و پايانش رهايي از آتش است .

– رسول اکرم(ص): ان للجنة بابا يدعي الريان لايدخل منه الا الصائمون‏.(5)

بهشت را دري است که آن را باب الريان مي ‏گويند و از آن جز روزه داران وارد بهشت نمي ‏شوند .

خطبه حضرت رسول صلي الله عليه وآله در فضيلت ماه رمضان

شيخ صدوق به سند معتبر،از حضرت رضا عليه السّلام از پدران بزرگوارش،از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده كه:روزى رسول‏ خدا صلّى اللّه و عليه و آله براى ما خطبه‏اى خواند و در آن خطبه فرمود:اى مردم ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به سوى شما روى آورده، ماهى كه نزد خدا بهترين ماهها،و روزهايش بهترين روزها،و شبهايش بهترين شبها و ساعاتش بهترين ساعتهاست،و آن ماهى‏ است كه شما را در آن به سوى ميهمانى خدا خوانده‏اند،و در آن از اهل كرامت خدا شده‏ايد،نفسهاى شما در آن ماه پاداش‏ تسبيح،و خواب شما ثواب عبادت،و اعمال شما پذيرفته،و عاهاى شما مستجاب است،از پروردگار خويش با نيّتهاى صادقانه‏ و دلهاى پاكيزه از گناهان و صفات ناپسند درخواست كنيد كه به شما براى روزه داشتن در آن و تلاوت قرآن توفيق دهد، همانا بدبخت و بدعاقبت كسى است كه در اين ماه بزرگ از آمرزش خدا محروم شود.و به گرسنگى و تشنگى در اين ماه،تشنگى و گرسنگى‏ روز قيامت را به ياد آريد،به تهيدستان و از كارافتادگان صدقه دهيد،پيران خود را تعظيم و به كودكان مهربانى روا داريد،خويشان‏ خود را نوازش كنيد و زبانهاى خود را از آنچه نبايد گفت بازداريد و ديده‏هاى خويش را از آنچه نگاه به آن روا نيست فرو پوشيد، و گوشهاى خود را از انچه شنيدنش بر شما سزاوار نيست بازداريد،با يتيمان مهربانى كنيد،تا بعد از شما با يتيمان شما مهربانى كنند. از گناهان خود به سوى خدا توبه كنيد،دستهاى خود را در اوقات نماز به دعا برداريد،زيرا وقت نماز بهترين ساعتهاست،حق تعالى در اين اوقات به سوى بندگانش به رحمت نظر مى‏كند،به آنان پاسخ مى‏دهد هرگاه او را بخوانند و لبيك مى‏گويد،هرگاه او را ندا دهند اجابت مى‏نمايد هرگاه او را بخوانند.اى مردم همانا وجود شما در گرو كرده‏هاى شماست پس آن را با آمرزش خواهى از خدا از گرو رها سازيد.و پشت شما از گناهان گرانبار است،پس آن را به طولانى ساختن سجده‏ها سبك كنيد،و بدانيد حق تعالى به عزّت و جلال خود سوگند ياد كرده،كه نمازگزاران و سجده‏كنندگان در اين ماه را عذاب ننمايد،و آنان را در قيامت به آتش دوزخ نترساند.اى مردم هركه از شما روزه‏دار مؤمنى را در اين ماه افطار دهد،براى او نزد خدا ثواب آزاد كردن‏ بنده و آمرزش گناهان پيشين خواهد بود.بعضى از اصحاب گفتند:يا رسول اللّه همه ما توانايى افطار دادن نداريم،فرمود:از آتش دوزخ بپرهيزيد به افطار دادن روزه‏داران،گرچه به نصف دانه خرما،يا به يك جرعه آب باشد،همانا خدا به هركه به همين مقدار افطارى دهد،اين پاداش‏ را ميدهد،حتى اگر توانايى بيشتر از اين را نداشته باشد!!اى مردم هركه اخلاق خود را در اين ماه نيكو كند،آسان و راحت بر صراط بگذرد روزى كه قدمها بر ان بلغزد،و هركه در اين ماه بر به كار گرفتن غلام و كنيز خويش آسان گيرد،خدا در قيامت حساب او را آسان كند، و هركه در اين ماه شرّ خود را از مردم بازدارد،حق تعالى خشم خويش را در قيامت از او بازدارد و هركه در اين ماه يتيم بى‏پدرى را نوازش‏ كند،خدا در قيامت او را گرامى دارد و هركه در اين ماه به خويشان خود صله و احسان كند،خدا در قيامت او را به مهر خود پيوند دهد،و هركه از خويشان خود احسان را قطع كند،خدا در قيامت رحمت خود را از او بردارد،و هركه در اين ماه نماز مستحب بجا آورد،خدا براى او برات‏ بيزارى از آتش دوزخ ثبت كند.و هركه در اين ماه نماز واجبى را ادا كند،خدا به او پاداش هفتاد نماز واجب را كه در ماههاى ديگر خوانده‏ شود عطا نمايد،و هركه در اين ماه صلوات بسيار بر من فرستد،خدا ترازوى عمل او را سنگين گرداند،در روزى كه ترازوهاى عمل سبك باشند و هركه در اين ماه يك آيه از قرآن بخواند،پاداش كسى را دارد كه در ماههاى ديگر ختم قرآن كرده باشد.اى مردم به يقين درهاى بهشت در اين ماه باز است،از خدا بخواهيد كه به روى شما نبندد،درهاى دوزخ در اين ماه بسته است،از خدا درخواست نماييد كه به روى شما نگشايد،و شياطين را در اين ماه به زنجير كشيده‏اند از خدا بخواهيد كه آنان را بر شما چيره نسازد-تا آخر خبر شيخ صدوق روايت كرده چون ماه رمضان ميرسيد رسول خدا صلّى اللّه و عليه و آله هر اسيرى را آزاد ميكرد و به‏ هر خواهنده‏اى عطا ميفرمود.مؤلّف گويد:ماه رمضان ماه خداى جهانيان و شريفترين ماههاست ماهى كه درهاى آسمان و درهاى بهشت و رحمت‏ باز مى‏شود،و درهاى دوزخ بسته مى‏شود،در اين ماه شبى است كه عبادت در آن از عبادت هزار ماه بهتر است،پس درنگ كن كه در شب‏وروز خود چگونه خواهى بود،و چگونه اعضا و جوارح خويش را از نافرمانى پروردگار حفظ مى‏كنى؟مبادا شبها خواب باشى،و روزها از ياد خدا غافل، همانا در روايت است،كه در پايان هر روز از روزهاى ماه مرضان خدا در وقت افطار،هزار هزار نفر را از آتش دوزخ آزاد مى‏كند،و چون شب‏ جمعه و روز جمعه شود،در هر ساعتى هزار هزار نفر را از آتش دوزخ مى‏رهاند،كه هريك مستوجب عذاب بوده باشند،و در شب‏وروز آخر ماه،به‏ تعداد آنچه در تمام ماه رها ساخته آزاد مى‏كند،پس اى عزيز مبادا كه ماه رمضان بگذرد،و گناهانت بر عهده‏ات باقى مانده باشد، و در وقتى كه روزه‏داران پاداش خود را بگيرند تو ازجمله محرومان و زيانكاران باشى،و به سوى خداى تبارك و تعالى تقرّب جوى به تلاوت‏ قرآن در شبها و روزهاى اين ماه،و به خواندن نماز،و كوشش در عبادت و خواندن نمازها در اوقات فضيلت،و كثرت استغفار و دعا.

پي ‏نوشت‏ ها:
1- خصال شيخ صدق، ص 386
2- وسائل، ج ۷، ص ۲۲۷ .
3- وسايل، ج ۷، ص ۲۲۶ .
4- بحار، ج ۹۶، ص ۳۴۲ .
5- بحار، ج ۹۶، ص ۲۵۲ .