۱ ماه رمضان؛ولایتعهدی امام رضا علیه السّلام

در ۷ رجب سال ۲۰۰ مأمون عباسی نامه ای به امام رضا علیه السّلام نوشت، و آن بزرگوار را برای ولایت عهدی خویش به مرو فرا خواند.(قلائد النحور: ج رجب، ص ۶۳)

در روز اول ماه رمضان سال ۲۰۱ هـ ق مردم با حضرت رضا علیه السّلام به ولایتعهدی بیعت کردند(فیض العلام: ص ۲۴٫ بحار الانوار: ج ۴۹، ص ۱۱، ۲۲۱، ۳۰۳) ،و بعضی ششم این ماه نقل کرده اند.

منبع:عبد الحسین نیشابوری ؛تقویم الشیعه.