اول ماه رمضان- وفات حضرت نفیسه سلام اللَّه علیها

در این روز در سال ۲۰۸ هـ ق زاهده عابده حضرت نفیسه خاتون سلام اللَّه علیها دختر حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیهم السّلام در مصر وفات کرد.
(زندگانی سیده نفیسه سلام اللَّه علیها: ص ۴۳ – ۴۵)
شوهر آن حضرت اسحاق مؤتمن پسر حضرت صادق علیه السّلام بوده، و از طرف مادر منتسب به آقا قمر بنی هاشم علیه السّلام است.
(وقایع المشهور: ص ۱۸۷)
حضرت نفیسه سلام اللَّه علیها برای خود قبری کنده بود و پیوسته در آن قبر نماز می خواند و ختم قرآن می نمود.
آن حضرت در اول ماه رجب بیمار شد، و نامه ای به شوهرش که در مدینه بود نوشت و او را از احوال خود با خبر کرد. در شب اول ماه رمضان بیماری شدت پیدا کرد و فردای آن روز در حالتی که روزه بود طبیب آوردند و او امر به افطار کرد. آن حضرت فرمود: «وا عجبا ! سی سال است از خداوند مسئلت دارم با حالت روزه از دنیا بروم، و اکنون که روزه هستم افطار کنم» ؟ پس خواندن سوره انعام را شروع کرد، و چون به آیه مبارکه «لهم دار السّلام عند ربهم» رسید وفات کرد.
شوهر آن حضرت زمانی رسید که ایشان وفات کرده بود. او می خواست آن حضرت را به مدینه ببرد و در بقیع نزد اجداد طاهرینش دفن کند، ولی مردم مصر با التماس و درخواست او را نگه داشتند. اسحاق مؤتمن پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله را در خواب دید که فرمودند: «با اهل مصر در این ماجرا مخالفت نکنی، که به خاطر نفیسه خداوند رحمت و برکاتش را نازل می کند». جناب اسحاق بدن آن حضرت را در محل فعلی دفن کردند و معروف است که دعا کنار قبر آن حضرت مستجاب است.
(تتمه المنتهی: ص ۲۸۹٫ منتخب التواریخ: ص ۱۹۵ – ۱۹۶)