بشر بن حارث ملقب به حافى، مردى خوش گذران بود.

روزى حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) از در خانه بشر عبور مى کرد، صداى ساز و آواز شنید. در این اثنا کنیزى از خانه بیرون آمد، حضرت پرسید: اینجا خانه کیست؟ عرض کرد: خانه بشر. حضرت فرمود:

آزاد است یا بنده؟ عرض کرد: آزاد است. حضرت فرمود: راست گفتى، آزاد است که این گونه بى پروا است و از عذاب خدا نمى هراسد(یعنى خود را بنده خدا نمى داند). کنیز این موضوع را به گوش بشر رسانید. بشر پا برهنه از خانه بیرون دوید و خود را به حضرت رسانید و در حضورش توبه کرد. از آن پس کفش نپوشید و او را حافى نامیدند. وى در دهم محرم سال ۲۲۷ هجرى قمرى از دنیا رفت و در شوشتر به خاک سپرده شد.(۱)

پی نوشت:
۱-حوادث الایام، ص  ۳۸٫