سال ۱۲۲ هجرى قمرى

همان طورى که در روز سوم صفر بیان کردیم، زید بن على بن الحسین(علیه السلام)، که یکى از علویان مبارز و از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود، در عصر هشام بن عبدالملک (دهمین خلیفه اموى) در کوفه بر ضد خلافت و حکومت جائرانه بنى امیه قیام کرد و در نبرد با سپاهیان خلیفه به شهادت رسید.

با این که یاران و فرزندانش، بدن مطهر وى را مخفیانه در تاریکى شب دفن نمودند، با این حال یوسف بن عمر، عامل هشام در عراق، قبرش را یافت و بدنش را از قبر بیرون آورد. آن گاه سرش را از بدن جدا و به شام فرستاد و بدنش را در محله کناسه کوفه به دار آویخت.(۱)

پس از شهادت زید، دشمنى هاى هشام نسبت به آل على بن ابى طالب(علیه السلام) زیادتر شد و این خلیفه نابکار، فشارهاى سنگینى بر آنان وارد نمود.

هشام بن عبدالملک، پس از دریافت سر زید و نصب آن در شام، دستور داد آن را به مدینه بفرستند.

حاکم مدینه به مدت هفت روز آن را در مسجد النبى(ص) آویخت و اهالى این شهر را به دیدن آن و شنیدن خطبه هاى سخنرانان حکومتى که بر ضد اهل بیت(علیه السلام) سخن پراکنى مى کردند، مجبور نمود. آن گاه، این سر مطهر را به دستور هشام به مصر فرستاد.

ابوحکم بن ابى ابیض قیسى که حامل سر زید بود، در روز دهم جمادى الآخر، سال ۱۲۲ قمرى، آن را وارد مصر گردانید و اهالى این منطقه را براى دیدار از سر مقدس زید و ترساندن مخالفان حکومت، تحت فشار قرار داد.

هم اکنون در حد فاصل قاهره و برکه قارون، در نزدیکى مسجد ابن طولون، زیارتگاهى است، که گفته مى شود سر زید در آن مدفون است.(۲)

۱- نک: تاریخ الطبرى، ج۵، ص ۵۰۳؛ الفتوح (ابن اعثم کوفى)، ج۸، ص ۱۲۲؛ تاریخ دمشق (ابن عساکر)، ج۱۹، ص ۴۵۶ و ۴۷۶٫

۲- الکُنى و الألقاب (شیخ عباس قمى)، ج۱، ص ۲۳۱