امامزادگان هفتاد دو تن از احفاد نوادگان امام زين العابدين (ع) و امام محمد باقر (ع) و موسى کاظم (ع) هستند . که به صورت دسته جمعي از کربلا به مقصدتوس جهت زيارت على بن موسى الرضا (ع) عازم بودند که اين حرکت را مزدوران مامون دانستند و ايشان را به شهادت رساندند بزرگ اين امامزادگان پدر و پسرى هستند که در کتب نامشان با بهترين القاب و توضيحا مى درخشد پدر: على صالح بن عبدالله اعرج بن حسين اصغر بن امام زين العابدين (ع) است .پسر: عبدالله الثانى بن على صالح فوق الذکر .

در بقعه شرقى محوطه بزرگ 72 تن که با داشتن دو گنبد . 10پله در طرفين پايه هاى دو گنبد از ديگر بقعه ها متمايز است دو فضاي چند ضلعى وجود دارد که محل ورود فضاى دوم از طرف شرق و يا به عبارت ديگر بالا سر امامزادگان عبدالله ثانى و على صالح است . اين فضا که از نظر مساحت بقعه و ضخامت ديوارها و نقشه کلى حايز اهميت است.

داراى يک صندوق قديمى چوبين با شش قبر مرتفع از زمين با پوشش مرمر و کاشى است اين فضا با ايوان طاق نماى ورودى به طول 40/1 متر به فضاى اول متصل مى شود ودر مجموع 25 متر مى باشد که در ميانه صندوق منبت با طرح هاى هندسي و گلدانى مقبره ام سلمه به چشم مى خورد که او دختر عمو و همسر علي صالح و مادر عبدالله ثانى است که امام کاظم و امام رضا عليهم السلام به آن دو همسران صالح شايسته مى گفتند .