خداوند متعال آدم و حوّا را در بهشت جاى داد و فرمود: از میوه ها استفاده کنید، فقط به یک درخت(گندم یا انجیر یا انگور یا درختى که حامل این میوه ها بود) نزدیک نشوید. یعنى از آن نخورید.

شیطان لعین با وسوسه حوّا، آدم را فریب داد و موجب شد تا آنها از آن درخت بخورند.

مطابق با دهم محرم بود که آنها از بهشت دنیا اخراج شدند.(۱)

پی نوشت:
۱- حوادث الایام، ص  ۳۶٫