انسان، هر روز در پى تجربه‌اى است که اگر چه آن را تازه مى‌پندارد اما ریشه در عمق وجودى دارد که او را به چنین سرعتى به سمت حقیقت هستى مى‌کشاند. از ازل، آدمى به دنبال کشف راه‌کارهاى مناسب براى درک ماهیت خود بوده است. چرایى بشر و دشوارى انسان بودن، سؤال اساسى تجربه‌هاى عارفانه، کیمیاگرانه بوده. تمام این راه‌ها به یک راه نهایى و یک هدف عمده ختم مى‌شوند اما در عمر کوتاه بشر و در رسیدن و زمان رسیدن، هزاران اما و اگر براى طى طریق نهفته است که سبب شده انسان در عصر نوین با استفاده از تمامى تجربیات اعصار گذشته با نگاهى نو وارد عرصه تفکر شود. در دنیاى پراضطراب امروز آرامش و راحتى خیال، نعمتى است که بسیارى آرزوى آن را دارند اما براى رسیدن به آن، تنها آرزو کافى نیست بلکه باید قدم پیش نهاد و کارى کرد. آنچه در پى مى‌آید، برخى تکنیک‌هاى روانى شناختى است که ضمن کمک به رفع تشویش و نگرانى آرامش و نشاط و شادى را در زندگى ما رونق مى‌بخشد. هر چیزى را که وارد زندگیمان مى‌کنیم، خودمان جذب کرده‌ایم. تمام چیزهایى را که در ذهنمان مى‌گذرد را خودمان جذب می‌کنیم. حتى وقتى به چیزى فکر می‌کنید یا نگاه می‌کنید که آن را نمی‌خواهید و با آن مخالفت می‌کنید آن را به طرف خودتان جذب می‌کنید. مراقبت از افکار، کار سختى به نظر می‌رسد اما احساساتمان به ما کمک می‌کند بفهمیم که به چه فکر می‌کنیم. هر چه موقع فکر کردن، احساس بهترى داشته باشید، این احساس خوب، باعث می‌شود که جهت‌گیرى شما در زندگى بهتر باشد و در زندگى روزمره، افکارى را پدید مى‌آورید که زندگى بهترى را در آینده برایتان رقم می‌زند. هر چه احساس بهترى داشته باشید، چیزهاى خوب را بیشتر جذب می‌کنید که باعث می‌شود بالاتر و بالاتر بروید.

راز اول: با خدا ارتباط برقرار کنید.

حداقل نیاز انسان به روح خدایى، مانند احتیاج نوزاد به مادر است به همان میزان که جسم براى ادامه حیات به هوا و غذا نیازمند است، روح و باطن نیز به هدایت الهى و روح ربانى محتاج است. آرامش جان، زمینى حاصلخیز است که دانه های”خواست و نیاز″در آن به خوبى مى‌روید. نیازهاى به حق را در یاد خداوند که آرامش جان و قلب است بکارید تا به خوبى تحقق یابند. خداوند همراه کسى است که او همراه خداوند باشد با توجه به خداوند و خواندن نام‌هاى او همراهى و پشتبانى خدا را به سوى خود جلب کنید پس به خداوند توجه کنید تا الهى شوید! به خدا توکل کنید. هر چه ارتباط شما با خدا این نیروى عظیم و خرد لایتناهى بیشتر و بیشتر شود، آرامش و نشاط بیشترى را در خود تجربه مى‌کنید و هر چه ارتباط شما با خدا محدودتر شود، ترس و اضطراب بیشترى بر شما چیره مى‌شود. خداوند فرموده است: ”اگر مرا یارى کنید شما را یارى مى‌کنم و قدم‌هایتان را استوار می‌گردانم”یار خدا بودن یعنى بر اساس قوانین الهى رفتار کردن، گناه نکردن، کمک به دیگران، نرنجاندن دیگران، احترام به والدین و در واقع یار خدا بودن همان یارى کردن به خود است.

رازدوم: از آنچه هستید راضى باشید.

بدن، وسیله زندگى است نه جوهر آن. آن قدر که ما انسان‌ها با ظاهر جسمى خود مشخص مى‌شویم، یک درخت با تنه اش مشخص نمى‌شود. تجربیات ما باید مثل درخت به ما شکل بدهد ولى این کار را نمى‌کند. فقط جوهره وجودمان است که با شرایط محیط از بین نمى‌رود، شکسته نمى‌شود و یا در معرض دید و بررسى دیگران قرار نمى‌گیرد. وجود داشتن، پر معنا و پر مفهوم است. من وجود دارم، من هستم، من این جا هستم، من در حال شدن هست، تنها من هستم که زندگى را مى‌سازم و… هر کدام از ما انسانها در این دنیا، مأموریتى خاص داریم. با کمک به دیگران و مهرورزى به آنان، باعث تکامل روحمان مى‌شویم. رسالت اصلى ما در این دنیا، بیدار شدن و بیدار کردن است و زندگى ما، به منزله یک سفر است و هدف نیست. منظور از بیدارى، فعال شدن در همه ابعاد وجود و همه زوایاى زندگى است مانند بیدارى جسمى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و… خلاصه در یک کلام”بیدارى الهی”.

راز سوم: مثبت فکر کنید.

یاد بگیرید که احساس‌هایتان را از طریق افکار مثبت مهار کنید. به دقت افکارتان را زیر نظر بگیرید و هنگامى که یک فکر منفى هجوم مى‌آورد، خودتان را وارسى و به جاى آن، یک فکر مثبت جایگزین کنید. ذهن مثبت، اوضاع مثبت را به خود جلب مى‌کند. به خاطر داشته باشید که عالم به نیات ما پاسخ مى‌دهد.

افکار و عقاید ما به صورت انرژى از وجودمان ساطع می‌شود و به جهان بیرون راه مى‌یابد و محیط سعى مى‌کند آنچه را مى‌خواهیم به ما هدیه کند. راز توفیق آن است که میزان انرژى خود را در جهت مثبت و صعودى افزایش دهیم و براى خود و دیگران همیشه بهترین‌ها را بخواهیم؛ چرا که حتى اگر در مورد دیگران نیت بد و منفى داشته باشیم، آثار مخرب آن گریبان‌گیر خودمان مى‌شود. چه زیباست که بهترین نیات و آرزوها و افکار را براى خود و دیگران داشته باشیم تا به اوج آرامش و شادى برسیم.

راز چهارم: بر آرامش درونى تمرکز کنید.

در دل توفان هم، آرامش نهفته است. مهم نیست که در هر زمانى از روز، چه اتفاقى بیفتد. هر چه مسایل به نظر مشکل و پر دردسر بیایند و هر چقدر که بخواهیم کارهاى زیادى را در آن واحد انجام دهیم، باید فقط به خلوتگاه درون خویش برگردیم و آرامش درونى پیدا کنیم. براى دسترسى به خلوتگاه درونى، چشمهایتان را ببندید و روشنایى آرام و ملایمى را درون خود تصور کنید. این فضا جایى است که ضربان قلب شما به فرمان شما آرام مى‌تپد. هر قدر مى‌توانید خوبى کنید؛ در هر چه مى‌توانید، به هر شکل که مى‌توانید، هر وقت که مى‌توانید، به همه اشخاصى که مى‌توانید و تا زمانى که می‌توانید”نور سفیدى فضاى دلتان را آرام مى‌کند. سپس بر این آرامش حاصل شده تمرکز کنید.

راز پنجم: قضاوت خود را به تاخیر بیندازید.

در این جهان، هیچ حادثه‌اى بر حسب تصادف نیست و در همه وقایعى که روى می‌دهند لطف و رحمت الهى نهفته است. تمام حوادث براى ما پیام‌هایى دارند که سبب تکامل روحمان می‌شوند؛ مثلاً شما مى‌توانید پیام آن حادثه به ظاهر بد را بعد از گذشت مدت زمانى بفهمید و یا حتى ممکن است تا زمانى که زنده هستید، متوجه نشوید زیرا بسیارى از این وقایع، فراسوى درک ما و جزء اسرار الهى هستند و تلاش براى فهم حکمت خداوند با هوش محدودمان، مانند سنجش اقیانوس با پیمانه است. همچنین در ذهن الهى، از دست دادنى‌اى وجود ندارد و اگر شما به ظاهر، چیزى را از دست می‌دهید معادل آن شیء و یا حتى بالاتر از آن را به دست خواهید آورد و تمام این اشیاء وسیله‌اى براى تکامل و زیبایى شما هستند. بیایید کاملاً بپذیریم که در هر موقعیت نامطلوب، نیکى پنهانى براى همه وجود دارد.”ساقى هر چه ریزد، لطف اوست”

راز ششم: صفت‌هاى مثبت خود را افزایش دهید.

از غیبت، تهمت و صفت‌هاى نسنجیده درباره افراد یا حوادث، حسادت، کینه، دروغ، جر و بحث کردن با دیگران و خلاصه رنجاندن دیگران به شدت پرهیز کنید؛ زیرا کسى که با انجام دادن این گونه اعمال تراکمى از نیروهاى منفى عذاب مى‌کشد، خودتان هستید. زمانى که به دیگران خوبى و کمک مى‌کنید، تجمعى از نیروهاى مثبت به دور خودتان فراهم مى‌آورید و این نیروهاى مثبت، باعث آرامش و شادى شما مى‌شوند. هنگامى که وضو مى‌گیرید، الکتریسیته‌هاى ساکن را به سطح بدن خود مى‌آورید. آب نیز زسانا است و شما امواج الفا (امواج آرامش‌بخش) تولید مى‌کنید. با کشیدن مسح سر، این امواج را به کورتکس مغز انتقال مى‌دهید و باعث مى‌شوید که ناحیه شلوغ ذهن آرام گیرد. با مسح پا، انتقال امواج آلفا را در اندام‌هاى پایینى سرعت مى‌بخشید. بیشترین منطقه‌اى که در کره زمین امواج آلفا دارد، کعبه است. زمانى که شما نماز مى‌خوانید و جهت خانه خدا قرار مى‌گیرید و هفت قسمت بدن شما با زمین تماس پیدا مى‌کند، امواجى را دریافت مى‌کنید که باعث آرامش شما مى‌شوند. براى افزایش نیروهاى مثبت خود، مى‌توانید در یک وان حمام پر از آب و نمک، به مدت بیست دقیقه قرار بگیرید. در بطرى‌هاى رنگى، آب خوراکى بریزید و به مدت دو ساعت در معرض نور شدید آفتاب قرار دهید سپس آنها را در یخچال بگذارید و در موقع لزوم بنوشید. بدون کفش و جوراب، روى چمن راه بروید زیرا طبیعت، منبع انرژى نیروهاى مثبت است.

راز هفتم: به دستورات اخلاقى احترام بگذارید.

از کنجکاوى کردن در زندگى دیگران دورى کنید. از خواندن نامه‌هاى شخصى و دفتر خاطرات محرمانه دیگران و گوش دادن به مکالمات خصوصى آنها اجتناب کنید. بدون در زدن و اجازه گرفتن، وارد هر مکانى نشوید. سعى در اثبات درستى نظرات و عقاید خود به دیگران نداشته باشید. تلاش نکنید که به زور افکار و عقاید، دیگران را تغییر دهید، زیرا در صورت رعایت نکردن این دستورات، آرامش خود را بر هم مى‌زنید. به پدر و مادر خود نیکى کنید. با آنان با صداى بلند صحبت نکنید. ”بتى.جى ایدی” مى‌گوید: ”از زمانى که شما به درگاه خداوند دعا مى‌کنید، این دعاها به صورت شعاع‌هاى نورانى به طرف آسمان بالا مى‌روند و فرشته‌ها براى اجابت به زمین مى‌آیند ولى در میان این شعاع‌هاى نورانى، یکى از همه فوق‌العاده قطورتر و نورانى‌تر است و فرشتگان به محض مشاهده آن، سریع به آن رسیدگى مى‌کنند. این پرتو قدرتمند و خیره‌کننده، مربوط به دعاى پدر و مادر در حق شماست. دعاى مادر، خالصانه‌ترین دعاهاست. چه زیباست به والدین خود، از صمیم قلب احترام بگذارید و نیازهاى آنان را تامین کنید؛ زیرا که مهر و نیکى به آنان سبب آرامش و نشاط در شما مى‌شود.

راز هشتم: حس‌ها را از یکدیگر جدا کنید.

اغلب ما به این مسئله توجه چندانى نداشته‌ایم که حواس پنجگانه خود را از یکدیگر تفکیک و آنها را به صورت مجزا از یکدیگر حس کنیم. ذهنتان را براى بالا بردن آگاهى حسى، پرورش دهید. امروز بر بینایى تمرکز کنید، فردا بر مزه، روز بعد بر بویایى و… مثلاً زمانى که در حال دوش گرفتن در حمام هستید، قطرات آب را روى بدن خود احساس کنید و از این که باعث تمیزى و آرامش شما مى‌شود، لذت ببرید. موقعى که در حال غذا خوردن هستید، فقط به طمع و مزه غذا تمرکز کنید. وقتى در حال ریختن چاى در استکان هستید، به صداى ریزش آن گوش دهید. به این ترتیب، شروع به جدا کردن تجربیات حسى تان از یکدیگر کنید و از هر کدام لذت ببرید.

راز نهم: دید جدیدى پیدا کنید.

پرهاى دم طاووس، رنگارنگ هستند و هنگامى که از زاویه‌اى خاص به آنها نگاه مى‌کنید، درخشش و زیبایى بى‌نظیرى دارند. خیلى از مسائل در زندگى هنگامى ارزش خود را نشان مى‌دهند که از زاویه درست دیده شوند. ولى نگرش‌هاى متشابه و کلیشه‌اى، دیدن این زیبایى‌ها را مشکل مى‌سازد. اگر به هر مسئله‌اى از زاویه‌اى درست نگاه کنید در آن چیزهاى با شکوه و زیبایى خواهید دید. سعى کنید همه چیز و همه کس را با چشم‌هاى تازه‌اى ببینید که از طریق عادت تیره و تار نشده‌اند. با این روش شما مى‌توانید ثروت‌هاى نامحدودى را کشف کنید. به خاطر داشته باشید که اگر از زاویه‌اى درست به تمام چیزها و اشخاص نگاه کنید، هر شخص یا هر شىء از طرف خالقتان براى شما ارمغان و پیام زیبایى به همراه خواهد داشت.

راز دهم: وسایل اضافى را از محیط زندگیتان خارج کنید.

اشیاء درون خانه‌تان را لمس کنید و از خودتان بپرسید آیا به این وسایل احتیاج دارم؟ کتاب‌ها را از درون قفسه بیرون بیاورید و ببینید آیا دوباره قصد خواندن این کتاب‌ها را دارید. هرشیء یادگارى را بررسى کنید و از خودتان بپرسید:

”آیا هنوز لحظه‌اى را که این شیء به یادم مى‌آورد، برایم مهم و با ارزش هستند؟

”لباس‌هایتان را باز کنید و توجه کنید که آیا به تمام این لباس‌ها احتیاج دارید و از آخرین بارى که آنها را پوشیده‌اید چقدر زمان مى‌گذرد و آیا دوباره تصمیم به پوشیدن آنها دارید؟ بعد از این بررسى کاملى که به عمل مى‌آورید، تمام وسایل و لباس‌هاى اضافى‌تان را به دیگران ببخشید و یا آنها را حراج کنید. زیرا که هر شیء، انرژى خودش را دارد و اگر به کار نرود در خانه به آب راکد تبدیل مى‌شود. همچنین جاى مناسبى براى جوندگان و پشه‌ها مى‌گردند. پس مراقب باشید و بگذارید انرژى آزادانه جریان یابد و آب جارى گردد. اگر کهنه‌اى را نگه دارید تازه‌ها جایى براى تجلى خویش نمى‌یابند. پس براى چرخش انرژى و پیشرفت درزندگى تان، وسایلى را که احتیاج ندارید از محیط خارج سازید.

منبع: خانواده مطهر؛ محسن بهشتى پور