نماز ديگر حارث همدانى از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت كرده است كه اگر توانى در روز جمعه ده ركعت نماز بكن و ركوع و سجودش را تمام بجا آور

و بعد از هر دو ركعت صد مرتبه بگو

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ‏

* * *

كه فضيلت بسيار دارد نماز ديگر به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر كه سوره ابراهيم و سوره حجر را در دو ركعت در روز جمعه بخواند هرگز پريشانى و ديوانگى و بلائى به او نرسد[1]

[1] . مفاتیح الجنان، ص 46