معرفى اجمالى

«مهدويت و جهانى‌سازى» اثر فارسى على اصغر رضوانى، از مجوعه كتب «سلسله مباحث مهدويت» بوده كه به بررسى پديده جهانى شدن و ارتباط آن با آموزه مهدويت پرداخته است.

ساختار

كتاب با مقدمه مؤلف آغاز شده است.

به اعتقاد نويسنده، جهانى شدن پديده‌اى است كه براى مقولات اجتماعى، به ويژه دين اسلام يا اديان ديگر، چالش‌ها و فرصت‌هايى را به وجود آورده است كه وى، به اين چالش‌ها و فرصت‌ها پرداخته و جنبه‌هاى مثبت و منفى اين پديده در نگاه انديشمندان را بررسى و آن‌گاه نگاه جهانى و جهانى شدن در اسلام را از ديدگاه روايات معصومان(ع) ارائه كرده و امتيازات طرح اسلام در جهانى شدن را برشمرده است.

او معتقد است جهانى شدن، يكى از مسائل مهم جهان امروز است كه بسيارى از انديشمندان در باب آن، دست به قلم برده‌اند.

گزارش محتوا

مقدمه به اين امر اشاره دارد كه جهانى شدن، ابعاد و جنبه‌هاى مختلفى داشته كه به موجب آن، برداشت‌هاى مختلف و تعاريف متعددى نسبت به اين مسئله ارايه شده است و دانش‌وران و انديشمندان درباره شكل‌گيرى اين پديده، اختلاف نظر دارند؛ برخى بر اين باورند كه اين پديده بر اثر پيشرفت فن‌آورى ارتباطات، فشردگى مكان و زمان و آگاهى مردم نسبت به امور جهانى به وجود آمده و گروه ديگر معتقدند كه جهانى شدن از طرف استعمارگران و سرمايه‌داران، تئوريزه شده است.

نويسنده معتقد است ديدگاه‌هاى مربوط به جهانى شدن، از دو لحاظ شكلى و ماهوى قابل تطبقه‌بندى است: لحاظ شكلى آن عبارت است از ديدگاه‌هاى مربوط به اين كه آيا جهانى شدن يك پروسه تاريخى است يا اين كه پروژه‌اى راه‌اندازى شده از طرف غرب است و لحاظ ماهوى آن، مربوط به ديدگاه‌هايى مى‌شود كه ماهيت و چيستى جهانى شدن را بررسى مى‌كنند.

مؤلف، در نگرش به ماهيت جهانى شدن، سه ديدگاه: ليبرال دموكراسى، نئوماركسيستى و پست مدرن را بررسى كرده و بعد از اشاره به ريشه‌هاى تاريخى جهانى شدن، به نقد مهم‌ترين مبانى فكرى و نظرى تمدن غربى كه به عقيده وى، با مبانى فكرى و انديشه مهدويت اسلامى ناسازگار است، از جمله: انسان محورى، سكولاريسم، ليبراليسم و حس‌گرايى، پرداخته است.

وى پس از آن كه به چالش‌ها و فرصت‌هاى جهانى شدن اشاره مى‌كند، جنبه‌هاى منفى اين پديده را مورد بررسى قرار داده است كه از جمله آن‌ها مى‌توان به نبود رهبرى واحد و تأثيرگذار در عرصه بين الملل و فزونى رقابت‌ها و ستيزه‌جويى‌ها، ترويج فساد، بى‌بندو بارى، فحشا و فرهنگ منحط غربى و از بين رفتن آموزه‌هاى اخلاقى و معنوى در پرتو اين فرايند اشاره كرد.

در انتهاى مباحث، نويسنده بحث جهانى شدن در منابع دينى را پيش كشيده است كه در آن، به دو موضوع «دولت جهانى در قرآن كريم» و «دولت جهانى در روايات» اشاره كرده و سپس امتيازات طرح اسلام براى اين پديده را برشمرده است.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب در ابتداى كتاب آمده است.

پاورقى‌ها به ذكر منابع اختصاص دارد.

منابع

1- مقدمه و متن كتاب.

2- پارسا با مشاركت بنياد فرهنگى حضرت مهدى موعود(عج) و انتشارات مسجد جمكران، (1388)، «امام مهدى(عج) در آينه قلم كارنامه منابع پيرامون امام مهدى(عليه‌السلام) و مهدويت»، قم، مؤسسه اطلاع‌رسانى اسلامى مرجع

3- سايت خبرى آينده روشن