پس از این که یوسف(علیه السلام) به مقام عزیزى مصر رسید و برادرانش براى خرید گندم نزد وى آمدند، یوسف(علیه السلام) بنیامین را در مصر نگهداشت. برادرانش به کنعان رفته و پدرشان را از این موضوع با خبر کردند. یعقوب(علیه السلام) نامه اى به عزیز مصر نوشت و به پسرانش داد تا آنرا به مصر بیاورند. زمانى که نامه را به یوسف(علیه السلام) دادند، او خود را معرفى نمود و فرمود: به کنعان بروید و پدرم را به مصر بیاورید.

یعقوب(علیه السلام) پس از چهل سال، در روز دهم محرم در میان لشکریان یوسف(علیه السلام) را ملاقات کرد و اشک شوق از دیدگانش سرازیر شد.

حضرت یوسف(علیه السلام) و حضرت یعقوب(علیه السلام) هر کدام ۱۲۰ سال عمر کردند و زوجه حضرت یعقوب(علیه السلام) رَحِمَه و زوجه حضرت یوسف(علیه السلام) زلیخا نام داشت.(۱)

پی نوشت:
۱-حوادث الایام، ص  ۳۸٫