بنا به روایت صدوق، امام حسن(علیه السلام) را جُعده ملعونه در روز نوزدهم محرم مسموم کرد و حضرت پس از چهل روز رحلت کردند.(۱)

پی نوشت:
۱-حوادث الایام، صفحه ۴۹٫