اشاره
«مسعود»(۱) از شيعيان بنام بود. در كتب از او به شجاعت و رزم‌آوري ياد شده است. او به همراه ابن‌سعد از كوفه خارج شد تا اين كه در ايام مداهنه (كه هنوز جنگ برپا نشده و امام در حال گفت و گو با دشمن بود) فرصت يافت و خود را به سپاه امام رسانيد(۲).
شهادت مسعود
طبق سخن ابن‌شهر آشوب، مسعود در حمله نخستين به مقام شهادت نائل آمده است(۳).

پی نوشت‌ها: 

(۱) تسمية من قتل مع الحسين عليه‌السلام، ش ۶۱.
(۲) ابصار العين، ص ۱۹۴-۱۹۳.
(۳) مناقب آل ابي‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.