تاریخچه و شرح فعالیت :

تحولات:

یکى از مراکز ادبى که به مطالعه زبان فارسى و ایران شناسى مى پردازد دانشگاه دورهام انگلستان است. مر کز ایران شناسى دانشگاه دورهام در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد این مرکز زیر مجموعه مؤسسه مطالعات خاورمیانه و اسلامى در دانشگاه دورهام است. نظام ادارى : دایره کمیته اجرایى این دانشگاه از قرار ذیل است: دکتر انصارى، دکتر لافت هون(مدیر اجرایى)، پروفسور احتشامى، پروفسور پادیسان، دکتر تروتر، دکتر کنت، دکتر رشیدیان. هیأت مشاوران بین المللی: پروفسور امتیون امرتیوس از لندن، پروفسور مک کنلان امرتیوس از لندن، پروفسور مورگان مدیسون، پروفسور شهابى از بوستون، دکتر ناطق پور از تهران، دکتر گلداسمیت

وابستگى : موسسه مطالعات خاورمیانه و اسلامى دانشگاه دورهام

هدف : هدف این مرکز گسترش فرهنگ زبان آموزى فارسى، مطالعات ایران شناسى و ترغیب تلاش ها و فعالیت ها در زمینه زبان فارسى در انگلستان است. با توجه به اهمیت فرهنگى انگلستان، این مرکز از جایگاه بسیار مناسبى براى پرورش و ترویج فرهنگ و ادب فارسى برخوردار است و ترغیب و ترتیب زبان آموزان فارسى موقعیت ویژه اى را براى زبان وادبیات فارسى در قالب فرهنگ اروپا پدیدار مى سازد. مرکز ایران شناسى دانشگاه دورهام امکان برگزارى همایش ها، سمینارها، و جلسات بحث و تبادل نظر در خصوص زبان و ادبیات فارسى و مطالعات ایران شناسى را فراهم آورده و در هر دوره با جذب علاقه مندان و ایران دوستان کارگاه هاى آموزشى نیز ترتیب داده مى شود. این کارگاه ها کلیه زمینه هاى زبان و ادبیات فارسى اعم از شعر، نثر، نقد ادبى و غیره را پوشش مى دهد و زبان آموزان را به خلق آثارى به زبان فارسى نیز دعوت مى نماید. همچنین موسیقى فارسى نیز در این مرکز جایگاه خاصى یافته و سمینارها و جلسات خاص موسیقى فارسى و ایران در ساختمان موسیقى این مرکز برپاست. توجه به سیاست خارجى و بین المللى ایران نیز از جمله نکات بررسى کننده در کنفرانس هاى برپا شده در این مرکز است. باستان شناسى ایران و مطالعات فارسى ایران نیز از جمله فعالیت هاى مرکز ایران ایران شناسى دانشگاه دورهام است. نحوه پذیرش دانشجو : این دانشگاه اخیراً تفاهم نامه همکارى با دانشگاه تهران را امضا کرده و مستقیم و غیر مستقیم با دانشجویان و پژوهشگران ایرانى مشارکت دارد. و پذیراى دانشجویان بورسیه و یا علاقه مندان به شرکت در کلاس هاى آزاد ایران شناسى و زبان فارسى از دانشگاه هاى ایران در این دانشگاه است. این مرکز در نظر دارد در سال دو کارگاه آموزشى ایران شناسى برپا سازد. همچنین سالانه چندین جلسه و کنفرانس برگزار مى شود که هدف اصلى آن معرفى جدید ترین مطالعات ایران شناسى و انتشارات در این خصوص مى باشد. نظام اطلاع رسانى : دانشگاه دورهام مکان خوبى براى ترویج و رشد مطالعات فارسى و ایران شناسى در انگلستان است که خود داراى پنج شاخه مطالعاتى : تاریخ، سیاست، فرهنگ، زبان و باستان شناسى ایرانى و موسسات آموزشى زبان فارسى است. دانشگاه دورهام همچنین داراى کتابخانه پیشرفته است که این کتابخانه داراى منابع غنى مطالعات ایران مدرن و ادبیات مدرن و پست مدرن فارسى است و دائماً توسط ایرانیان تجزیه و به روز مى شود و این در حالى است که اصل مطالعات این مرکز به مطالعات خاورمیانه متمرکز است.

منبع : پایگاه اطلاع رسانى فرهنگى ایران و روسیه