يا زهرا (س)

از پهلویی کبود و چشمی برآمده

حتی صدای لنگه ی در هم درآمده

 

جای لگد، اصابت سیلی و میخ در

آه ای خدا چه بر سر این پیکر آمده

 

ملجم گرفته است مگر دست را به پیش

یا بر فراز نیزه ی کوفی سر آمده

 

کاری بکن امام علی ای خدای عشق

تا پشت درب خانه ی تو خیبر آمده

 

میخ سه شعبه بوده مگر یا عمود این

یا این که باز حرمله ی دیگر آمده

 

نیزه نداشته است، جسارت نمی کنم

شاید که او برای سر مادر آمده

 

نیزه نداشته است، خدایا مرا ببخش

یا شاید او برای سر حیدر آمده

 

مادر خدا بخیر کند، خواب دیده ام

مادر بگو برای چه پیغمبر آمده

 

حتی صدای لنگه ی در هم در آمده

از پهلویی کبود و چشمی برآمده

نادر حسینی