به فاصله 75 کيلومترى از شهر مشهد در دهستان پيوه ژن از توابع بخش احمدآباد ،توقفگاهى قرار دارد که علاوه بر جنبه مذهبى از نظر گردشگرى نيز حايز اهميت است. بنابر اقوال گوناگون،شخصيت هاى مدفون در بنا،امام زادگان هاشم ومحتشم(ع) از نوادگان حضرت موسى بن جعفر(ع) مى باشند. همه روزه زايرين و مسافران بسيارى براى زيارت آرامگاه به اين مکان مى آيند.وجود قنات با آب فراوان سبب سرسبزى محوطه با سايه هاى کوهستانى شده و از نظر امکانات رفاهى در حد مطلوبى قرار دارد.