عنوان: کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده
مولف: سلمان حبیبی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما
سال نشر: ۱۳۸۷
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

محدوده پژوهش این کتابشناسی، در قلمرو زبان فارسی و تنها درباره کتاب‌هایی است که در ایران منتشر شده و در دسترسند. از این‌ رو، تمام کتاب‌هایی را که در این مجموعه کتاب شناسی معرفی شده‌اند، در کتابخانه‌های مهم و معتبر کشور می‌‌توان یافت.

این مجموعه، شش فصل دارد:

در فصل نخست، به آثاری درباره خانواده از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. در فصل دوم، حقوق خانواده و در فصل سوم، روابط خانواده بیان شده است. فصل چهارم به جامعه شناسی خانواده، فصل پنجم به آسیب شناسی خانواده و آخرین فصل به خانواده و ازدواج اختصاص دارد.

در این کتاب، تنها ۷۶ اثر معرفی شده‌ است و بنابراین، این کتاب‌شناسی همه منابع مکتوب درباره خانواده را در بر نمی‌گیرد. بی‌تردید، منابع یاد شده نیز از میان ده‌ها کتاب، به‌ عنوان نمونه انتخاب شده‌‌اند و به طور طبیعی، کتاب‌های ارزشمند و مهم دیگری نیز وجود دارد، ولی از آنجا که هدف از گردآوری این مجموعه، معرفی تمامی منابع موجود نبوده است، جای خرده‌گیری نخواهد بود. همچنین، توصیف افزون‌تر برخی کتاب‌ها به معنای اهمیت بیشتر آنها نیست.

در پایان کتاب، برای دسترسی آسان به پدیدآورندگان آثار، نمایه اشخاص و به منظور شناسایی آسان موضوع‌ها، نمایه جامع موضوعی فراهم آمده است. بدین ترتیب، پژوهشگران گرامی در سریع‌ترین زمان ممکن می‌‌توانند از جزیی‌ترین موضوع در زمینه خانواده آگاه شوند.