اشاره:

آیت اللّه آقاى حاج شیخ قوام الدین ابوالحسن ایازى یکى از علماى مشهور استان مازندران به شمار مى رفت. ایشان در سال ۱۳۱۰ش (۱۳۵۰ق) در روستاى رُستم کُلا ( حومه بهشهر) در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش مرحوم حجهالاسلام شیخ حیدر ایازى، نخستین آموزگار وى بود.

معظم له، پس از تحصیل و تکمیل ادبیات، در سال ۱۳۲۲ش به قم آمد و مدت ۱۲سال از درس اساتید بزرگ حوزه علمیه قم مانند آیت اللّه العظمى بروجردى، امام خمینى(ره) و علامه سید محمد حسین طباطبایى (ره)بهره مند شد و پس از آن به شوق تحصیل در حوزه علمیه نجف، در سال ۱۳۳۴ش رهسپار نجف اشرف شد و مبانى علمى اش را نزد آیات عظام: شاهرودى، حکیم، خویى، میرزا باقر زنجانى و میرزا هاشم آملى (ره) استوار ساخت و پس از آن، در سال ۱۳۴۲ش (۱۳۸۳ق) به درخواست اهالى زادگاهش به وطن خویش بازگشت و با بنیاد مدرسه علمیه جعفریه، به آموزش و تربیت طلاب
علوم دینى پرداخت و ده ها نفر را پرورش داد و به حوزه علمیه قم فرستاد که اینک، بسیارى از آنان از علما و فضلاى قم و مازندران به شمار مى روند. آن عالم بزرگوار در طول ۴۰سال اقامت خویش در زادگاهش، به اقامه جماعت، تألیف و تدریس، وعظ و تبلیغ دین پرداخت و با کمال تواضع و فروتنى به خدمت صادقانه به مذهب افتخار آمیز تشیع اشتغال داشت.

تالیفات

۱. تقریرات فقه و اصول اساتیدش در نجف.

۲. منظومه هدیهالانوار ( تضمین اشعار الفیه ابن مالک در اخلاق و تاریخ).

۳. دیوان شعر فارسى.

۴. روان شناسى.

۵. شرح زندگى آیت اللّه کوهستانى(ره).

۶. تفسیر برخى از سوره هاى قرآن مجید.

وفات

سرانجام آن عالم خدمت گذار مکتب تشیع ، در اول فروردین ۱۳۸۱ش (۶ محرم الحرام ۱۴۲۳ق) در ۷۰سالگى چشم از جهان فرو بست و پیکر پاکش با حضور هزاران نفر از علما و مردم شریف مازندران تشییع و در مدرسه علمیه جعفریه به خاک سپرده شد.