اشاره:

اسلام و مسیحیت از ادیان ابراهیمی به شمار می آیند. به این معنا که اصل دین مسیحیت دین توحیدی است که خداوند متعال آن را به وسیله حضرت مسیح(علیه‌السلام) برای هدایت بشر فرستاده بود و اسلام نیز دین توحیدی است که با نبوت حضرت محمد(صلی‌الله علیه و آله) بعد از دین مسیحیت برای هدایت بشر نازل شده است. از دیدگاه قرآن دین خداوند در نزد خداوند فقط یک دین بیش نیست که آن همان اسلام می باشد. و لذا خداوند در قرآن کریم فرموده:إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ(۱). «هر آینه دین در نزد خدا دین اسلام است» و باز می فرماید: وَ مَنْ یبْتَغِ غَیرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخاسِرین(۲). «و هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیاندیدگان خواهد بود».

عقل هم حکم می کند بر اینکه دین خداوند در تمام زمانها باید دارای یک حقیقت باشد. زیرا با توجه به اینکه حقیقت انسان و افراد بشر در تمام زمانها دارای یک حقیقت بوده و از فطرت یکسان برخوردار می باشند و همگی با این یگانگی در حقیقت و فطرت با هدایت و رستگاری یک سان نیازمند هستند و تفاوتی از این جهت در بین آنها وجود ندارد و از طرف دیگر از خدای واحد و عالم و حکیم برای افراد بشر با نیازمندی یکسان آنها، نزول ادیان مختلف و متضاد برخلاف حکم عقل می باشد.

پس دین مسیحیت در اصل و واقع به گونه ای بوده که هیچ منافات و تضادی با دین اسلام نداشته به جز برخی تفاوتهایی که در شریعت آنها بنا بر اقتضای زمان وجود داشته است. ولی این دین با تحریفات و دستبردهای انسانهای مغرض از اصل خود دور شده و به شکلی در آمده است که با دین اسلام تفاوتهای زیادی در حد تضاد و تنافی پیدا کرده است و ما در زیر به این فرقها و تفاوت ها به صورت مختصر مطالبی را بیان می‌کنیم:

۱٫ فرق اساسی و اصلی بین این دو دین در مورد شخصیت و هویت حضرت مسیح(علیه‌السلام) می باشد. دین اسلام حضرت مسیح (علیه‌السلام) را انسان و بنده ای از بندگان خدا معرفی نموده که به عنوان پیامبر اولوالعزم با داشتن کتابی آسمانی به نام انجیل از طرف خداوند برای اعتلای کلمه توحید و عبادت پروردگار یکتا در راستای هدایت بشر به سوی رستگاری مبعوث گردیده است. و درباره خلقت و تولد حضرت مسیح هم هیچ ابهامی در دین اسلام وجود ندارد و قرآن کریم خلقت حضرت مسیح(علیه‌السلام) را شبیه خلقت حضرت آدم(علیه‌السلام) دانسته و می فرماید: إِنَّ مَثَلَ عیسی عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیکُونُ(۳). «مثَل عیسی در نزد خدا، چون مثَل آدم است که او را از خاک بیافرید و به او گفت: موجود شو. پس موجود شد».

قرآن کریم اوصاف بسیاری را به حضرت مسیح (علیه‌السلام) نسبت داده ازجمله اینکه :«عیسی(علیه‌السلام) بنده خدا پیامبر خدا(۴) و رسول به سوی بنی اسرائیل(۵) و یکی از پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت بوده و کتابی به نام انجیل داشت(۶) خدای تعالی نام او را مسیح عیسی نهاد(۷) و…»

اما در دین مسیحیت حضرت مسیح (علیه‌السلام) شخصیت مبهم و چند پهلو دارد. در اناجیل، حضرت مسیح (علیه‌السلام) یکبار پسر یوسف نجار(۸) و بار دیگر پسر روح القدس(۹) و در موارد متعدد پسر خدا پنداشته شده است. و در نتیجه اعتقاد مسیحیان بر این مطلب متمرکز گردیده که حضرت مسیح پسر خداست و پیامبر نبوده و کتابی هم نداشته است بلکه کلام خدا در او تجسد یافته است. و از این روی مسیحیان معتقد شده اند که حضرت مسیح پسر خدا است که در روی زمین به شکل پسر انسان تجسم پیدا کرده است. و از تمامی جهات دارای صفات خدایی و الوهی می باشد(۱۰) . در انجیل یوحنا بر این مطلب تصریح شده است که: «در ابتداء کلمه بود و و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود همان که در ابتداء نزد خدا بود همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت»(۱۱). بنابراین الوهیت و خدایی حضرت مسیح (علیه‌السلام) در دین مسیحیت اساس این دین را تشکیل می دهد.

۲٫ فرق دیگری که از فرق اول ناشی می شود اینست که دین اسلام مبتنی بر توحید و یگانگی خداوند می باشد و غیر از آن هر اعتقادی را نسبت به خدا شرک و کفر آمیز می داند. اما دین مسیحیت بر اعتقاد به تثلیث استوار است. به این معنا که خدای پدر و خدای پسر و روح القدس جملگی یک خدا را می سازند.

۳٫ فرق دیگری که در میان این دو دین وجود دارد اینست که دین اسلام در عین حالی که دین مسیح را منسوخ و در نزد خدا از رسمیت افتاده می داند اعتقاد به رسالت حضرت مسیح و کتاب انجیل را از شرایط ایمان به دین اسلام می داند اما مسیحیت پیامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله) و قرآن را اصلا قبول ندارند.

۴٫ در دین اسلام شریعت الهی محفوظ بوده و لذا دستورات خداوند در ابعاد عبادی، و اجتماعی و سیاسی واقتصادی و… مورد تمسک در عمل قرار گرفته و بر این اساس فقیهان اسلامی در راستای استنتاج احکام الهی با تلاشهای بسیاری کتابهای فقهی گرانبهایی را تحویل امت اسلامی داده اند. و لذا بر طبق شریعت الهی در دین اسلام حلال و حرام و وجوب و حرمت در موضوعات مختلف وجود دارد. اما در دین مسیحیت چونکه شریعت توسط پولس برداشته شد مسئله وجوب و حرمت و حلال و حرام جایگاهی ندارد و راه یک نوع اباحی گری مطلق در این دین باز شده و هیچ نوع تقیدی در آن وجود ندارد. در این دین فقط آن مقدار از شریعت تورات و موسوی که در اناجیل تکرار شده است قابل اعتنا است و آن هم منحصر در ده فرمان است(۱۲) که یک سلسله احکام اخلاقی نسبت به همسایگان می باشد.

این چند فرق اساسی در بین دین اسلام و مسیحیت وجود دارد و فرقهای جزئی دیگر بر این فرقها متفرع می گردند که در این مقاله مجالی برای ذکر همه‌ آنها نیست.

پی نوشت:

 1. آل عمران:۱۹٫
 2. آل عمران:۸۵٫
 3. آل عمران:۵۹٫
 4. مریم:۳۰٫
 5. آل عمران۴۹٫
 6. احزاب:۷ و شورا:۱۳٫
 7. آل عمران:۴۵٫
 8. انجیل متی، باب اول، جمله ۱۶ و انجیل لوقا، باب ۳، جمله ۲۳٫
 9. انجیا متی، باب اول، جمله ۲۰٫
 10. دایرهالمعارف کتاب مقدس،ص۵۱۷،تهران ، انتشارات روزنو، اول، ۱۳۸۰ش.
 11. انجیل یوحنا، باب اول جمله اول.
 12. دایره المعارف کتاب مقدس، ص۶۲٫

نویسنده: حمید رفیعی