فارسيجان

فارسيجان روستايي است در50 كيلومتري شمال شهرستان اراك كه 500 نفرجمعيت دارد و منطقه‌اي كه سه سده سابقه قرآني دارد. مجالس قرائت قرآن مردم روستاي فارسيجان درماه رمضان رسم جالبي دارند، آنها از اولين روز اين ماه مبارك بر اساس ليستي كه در طي سال‌هاي مختلف تكميل شده و گاهي هم تغييراتي داشته عصرها به‌ نوبت درخانه اهالي مجالس قرائت قرآن برپا مي‌كنند. گاهي در اين مجالس كه بر اساس نذر و نيت مردم عصرها در منازل برگزارمي‌شود30 تا 100 نفر قاري پس از فراغت از كاركشاورزي و دامداري شركت و به قرائت سوره مباركه «انعام» يا كل قرآن كريم مي‌پردازند. نيت متوليان اين محافل معنوي آمرزش و شادي روح در گذشتگان، سلامتي بيماران، مسافران و فرزندان‌شان است. غذاهاي محلي مراسم قرآن خواني تا افطار ادامه دارد و قاريان پس از اقامه نماز مغرب و عشا در ضيافت افطاري با غذاهاي محلي پذيرايي مي‌شوند؛ البته بيشترين زحمت پذيرايي از مهمانان هم بردوش خانم‌هاست كه باخرما، پنير و سبزي، كوكو، سوپ، آش جو، آش ماست آبه و ساير غذاهاي محلي از مهمانان پذيرايي مي‌كنند.