اشاره:

صِراط پلی بر روی جهنم است که همه انسان‌ها در قیامت از آن عبور می‌کنند. بر اساس برخی از احادیث بر روی صراط مواقفی (ایستگاه‌هایی) وجود دارد که اعتقادات و اعمال فرد در آن‌ها حساب‌رسی می‌شود. سرعت گذر انسان‌ها از روی صراط متناسب با اعمال آن‌ها در دنیاست، برخی به سرعت از آن می‌گذرند و برخی هزاران سال بر روی آن گرفتار خواهند بود و برخی از آن سقوط کرده، به جهنم می‌افتند. به اعتقاد شیعیان مهم‌ترین سوال بر روی صراط سوال از ولایت امامان است.

ثقه الاسلام , در کتاب مستدرک  این حکایت را از عالمى نقل نموده است که : « در قریه ما، که از دهات نزدیک شهر حله است ، متولى مسجد که محمد نام داشت ، بر حسب عادت هر روز به مسجد مى آمد، اما روزى بر خلاف عادت ، پیدایش نشد. احوالش را پرسیدیم ، گفتند: «در منزل بسترى است .» خیلى تعجب کردیم ، چون تا شب گذشته صحیح و سالم بود.
به دیدنش رفتیم ، دیدیم سر تا پایش سوخته است ، گاهى بیهوش مى شود و گاه به هوش مى آید.»
پرسیدم : «چه بر سر شما آمده است ؟»
گفت : «دیشب در خواب “پل صراط”را نشان من دادند، امر شد که من هم باید از روى پل رد شوم . اول زیر پایم خوب بود، بعد دیدم که راه باریک شد. ابتدا نرم و راحت بود، یک دفعه دیدم تیز و بران گردید. همین طور که آهسته آهسته مى رفتم ، خود را محکم گرفته بودم که نیفتم .
رنگ آتش که شعله اش بالا مى زد، سیاه بود، و مردم مثل برگ خزان از این طرف و آن طرف به گودال جهنم مى افتادند. یک مرتبه دیدم که زیر پایم به اندازه مویى باریک شده است ، و ناگهان آتش مرا به طرف خود کشانید و به گودال افتادم .
هر چه دست و پا مى زدم ، پایین تر مى رفتم ، همین که دیدم کار از کار گذشته ، به قلبم گذشت : «مگر نه این که هر وقت به زمین مى افتادم مى گفتم یا على (ع )، پس چرا حالا نگویم ، گفتم :«اى مولاى من ، اى امیرالمؤ منین (ع ) کمکم کن .»
در این موقع به من الهام شد که به بالا بنگرم ، آقایى را دیدم که کنار صراط ایستاده ، دست دراز کرد و کمر مرا گرفت و بالا کشید. گفتم : «آقا سوختم ، به فریادم برسید.»
حضرت دست مبارک خود را از زانو تا منتهاى ران من کشید. از خواب پریدم ، دیدم جاى دست امیرالمؤ منین (ع )، اصلا سوزشى ندارد و خوب شده ، لکن تمام بدنم مى سوزد.
محمد، سه ماه در بستر افتاده بود و ناله مى کرد. مرهم ها آوردند و طبیب ها عوض کردند، تا پس از سه ماه رو به بهبودى گذاشت و گوشت تازه بر بدنش ‍ رویید اما بعدا هر وقت این قضیه را نقل مى کرد، مدتى تب و لرز مى کرد.
بلى ، راه چاره ، تمسک به ولایت اهل بیت (ع ) است . حضرت امام رضا(ع ) وعده فرموده که زایرین قبرش را در پل صراط دستگیرى فرماید. نسبت به متمسکین حضرت امام حسین (ع ) نیز بشاراتى در این مورد رسیده است .»

منبع:مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن

پاورقی:

معاد، ص ۱۲۸ و ۱۲۹٫