عنوان: علم النفس روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان
مولف: دکتر محمد عثمان نجاتی
مترجم/ محقق: دکتر سعید بهشتی
ناشر: انتشارات رشد
سال نشر: ۱۳۸۸
نوبت نشر: دوم
محل نشر: تهران

در این کتاب، دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان گذشته، پیرامون آن دسته از موضوعات روان‌شناختی که تاکنون اعتبار خود را در علم روان‌شناسی حفظ کرده‌اند، مورد بحث قرار گرفته و در حد امکان از ذکر دیدگاه‌های فلسفی ایشان در زمینه نفس خودداری گردیده است.

نویسنده این اثر در حد امکان، به مقایسه ی دیدگاه‌های آنها با دیدگاه‌های روان‌شناسی جدید نیز پرداخته است. به اعتقاد مولف، در خلال این مقایسه‌ها سبقت و تقدم علمی دانشمندان مسلمان بر دیدگاه‌های روان‌شناسان جدید مشهود گردیده است.

از جمله امتیازات و برجستگی‌های این کتاب می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– استفاده مناسب و مؤثر از منابع و آثار دست اول اندیشمندان مسلمان و روان شناسان غربی
– سعی و کوشش نویسنده برای پیرایش بحث‌ها از موضوع‌ها و نکته‌هایی که جایی در روان‌شناسی امروز ندارد.
– منحصر به فرد بودن این کتاب، به لحاظ گردآوری و تألیف و تدوین منظم و سازمان یافته دیدگاه‌های روان‌شناسی شمار قابل ملاحظه‌ای از اندیشمندان مسلمان.