ولادت

استاد علامه “سيدجلال‌الدين آشتياني” فرزند “آقاعلي” در سال ‪ .خورشيدى 1304 در آشتيان ديده به جهان گشود.

استاد علامه سيدجلال‌الدين آشتيانى از معدود علماى عصر حاضر است كه در زمينه علوم ديني، فلسفه و عرفان‌ اسلامي، جايگاه رفيعى دارد اما به‌رغم منزلت بالاى علمي، جامعه با آثار واحوال اين فيلسوف مسلمان آشنايى كافى ندارد.

تحصيلات

وى دوره تحصيلات ابتدايى خود را در دبستان خاقانى آشتيان به پايان رساند و در مكتب خانه، گلستان سعدي، تاريخ معجم، المقدمات در صرف و نحو، قسمتى از دره نادرى و نيز قسمتى از كتاب شرح سيوطى را فراگرفت .

اساتيد

علامه آشتيانى در سال ‪ ۱۳۲۳خورشيدى به راهنمايى و تشويق آيت الله “ميرزا ابوالقاسم دانش آشتياني” براى فراگيرى علوم دينى و معارف اسلامى عازم حوزه علميه قم شد و پس از فراگيرى دورس مقدماتى در حلقه درس آيت الله طباطبايى حاضر شد.

وى الهيات شفا، اسفار و يك دروه اصول فقه و قسمتى از تفسير قرآن را نزد علامه طباطبايى فراگرفت و براى تكميل دروس فلسفه و حكمت الهى به‌قزوين هجرت كرد و نفس اسفار به همراه قسمتى ازامورعامه آن را درمحضر فيلسوف محقق آيت الله “ابوالحسن رفيعى قزويني” آموخت.

علامه آشتيانى كه تشنه فراگيرى فلسفه و علوم دينى بود، براى تكميل علوم نقلى به‌نجف اشرف هجرت كرد و مدت دو سال درحوزه‌هاى درس مراجع و زعماى حوزه علميه نجف حضور يافت.

استادعلامه آشتيانى بيشترين بهره را در عتبات عاليات از محضر مجتهد جامع مرحوم آيت الله ميرزا “سيد حسن بجنوردي” برد و مدت اندكى نيز در حلقه درس آيات عظام “سيد محسن حكيم”، شيخ “حسين حلي” و ميرزا “عبدالهادى شيرازي” حضور يافت.

وي، پس از دو سال به ايران مراجعت كرد و در تهران مدتى ازحوزه درس حكيم محقق و فيلسوف بزرگ شرق مرحوم آقا ميرزا “احمد آشتياني” بهره برد و به فراگيرى مشكلات عرفانى و فلسفى پرداخت .

همچنين درحوزه علميه قم ازمحضر درس اساتيدى چون “سيدمحمدتقى خوانساري”، “سيدمحمد حجت كوه‌كمره‌اي” و ميرزا “رضا تبريزي” استفاده كرد و شرح منظومه حكمت و قسمتى از مكاسب و شوارق را درخدمت مرحوم حاج شيخ “مهدى كلاهي” فرا گرفت.

علامه آشتيانى درمهرماه سال ‪ ۱۳۳۸خورشيدى در دانشكده علوم معقول و منقول دانشگاه فردوسى مشهد تدريس خود را آغاز كرد و درسال ‪ ۱۳۴۵به مرتبه استادى اين دانشگاه ارتقا يافت.

تاليفات

شرح فصوص الحکم ، هستى ازنظر فلسفه وعرفان ، اصول المعارف ، شرح حال وآراء ، فلسفى ملاصدرا ، شرح مقدم قيصرى برفصوص الحکم ، شرح بر زادالمسافر ملاصدرا ، المظاهر اللهيه ، شواهد ربوبيه ، منتخبات فلسفى ، مشارق الدرارى ، شرح آخوند ملا محمد جعفر لنگرودى برمشاعر ملاصدرا

همچنين ‪ تفسير سورهٔ فاتحة الکتاب

وفات

استاد علامه آشتيانى سرانجام پس از تحمل يك دوره بيماري، در سوم فرودين ماه سال1384 ‪ در حالى كه تا پايان عمر هرگز تاهل اختيار نكرده ‌بوددعوت حق را لبيک گفت