یاران امام کاظم علیه السلام، عبدالله بن یحیى الکاهلى،عبدالله بن یحیى الکاهلى الکوفى برادر اسحاق
هر دو از روات حضرت امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام مى‌باشند و عبدالله وجاهت داشت. نزد حضرت کاظم علیه‌السلام و آن حضرت سفارش او را به على بن یقطین کرده بود و به او فرموده بود که ضمانت کن براى من کفالت کاهلى و عیال او را تا ضامن شوم براى تو بهشت را.
على قبول کرد و پیوسته طعام و پول و سایر نفقات شهریه براى ایشان مى‌داد و چندان بر کاهلى نعمت عطا مى‌کرد که عیالات و قرابات او را فرو مى‌گرفت و ایشان مستغنى بودند تا کاهلى وفات کرد.
و کاهلى قبل از وفات خود به حج رفت و خدمت حضرت امام موسى علیه‌السلام وارد شد، حضرت به او فرمود: عمل خیر به جا آور در این سال یعنى اهتمامت در عمل خیر زیادتر باشد. همانا اجل تو نزدیک شده.
کاهلى گریست، حضرت فرمود: براى چه مى‌گویى؟ گفت: براى آن که خبر مرگ به من دادى، فرمود: بشارت باد تو را! تو از شیعیان مایى و امر توبه خیر است، راوى گفت: که بعد از این زنده نماند عبدالله مگر زمان کمى، پس وفات کرد.[۱]

منبع :حاج شیخ عباس قمی, منتهی الآمال قسمت دوم، باب دهم: در تاریخ حضرت موسى بن جعفر علیه‌السلام