اشاره
«عبدالرحمن» فرزند «مسعود بن حجاج» است. او نيز چون پدر از شيعيان شناخته شده‌ي كوفه بوده است. «عبدالرحمن» نيز مردي شجاع بود كه همراه پدر با لشكر ابن‌سعد از كوفه خارج شد و در فرصتي مناسب خود را به امام رسانيد، او تا روز عاشورا در خدمت امام بود.(۱)
شهادت عبدالرحمن
عبدالرحمن هم‌چون پدرش در روز عاشورا به فوز شهادت نائل آمده است.(۲).
پی نوشت‌ها: 
(۱) مناقب آل ابي‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.
(۲) ابصار العين، ص ۱۹۳-۱۹۴.