آیا صحیح است که سنّی ها عقیده دارند سرانجام حضرت عیسی«علیه السلام» ظهور مى کند و دنیا را پر از عدل و داد مى کند؟

پاسخ:

در کتاب سنن ابن ماجه که یکى از صحاح اهل سنّت است[۱] حدیثى روایت شده که این جمله در آخر آن آمده است: «و لا المهدى الا عیسى بن مریم یفی؛ مهدى جز عیسى بن مرم نیست». این جمله دلالت مى کند بر این که مهدى موعود که جهان را پر از عدل و داد مى کند حضرت عیسى بن مریم است.

ولى این حدیث از ناحیه کارشناسان رجال اهل سنّت مانند ذهبى منسک(مورد انکار) معرّفى شده است چنان که ذهبى در ترجمه[۲] یونس بن عبدالاعلى که ابن ماجه از او روایت کرده است مى گوید: حدیث «لامهدى الاابن مریم جدّاً منکر» (مورد انکار) و همین مطلب را در ج ۳، ص ۵۳۵ کتاب مذکور آورده است.

بر این اساس این مضمون که بر پا کننده حکومت عدل جهانى در آخر الزمان حضرت عیسى است مورد انکار اهل سنّت نیز مى باشد آنان احادیث بسیارى در منابع حدیثى خویش آورده اند که مهدى را از اهل بیت پیامبر«صلى الله علیه وآله»[۳] و یا از فرزندان فاطمه زهرا«علیها السلام»[۴] معرفى مى کند. و براى مهدى ویژگیها و صفات و نشانه هاى بسیار در احادیث شیعه و اهل سنّت ذکر شده است که هیچ کدام از آنها بر حضرت عیسی«علیه السلام» منطق نیست به کتاب منتخب الاثر مراجعه کنید.

آرى در احادیث شیعه و اهل سنّت وارد شده است که هنگام ظهور حضرت مهدی«علیه السلام» حضرت عیسی«علیه السلام» از آسمان نازل مى شود و پشت سر امام زمان«علیه السلام» نماز مى گذارد و شاید همین اقتداى حضرت علی«علیه السلام» به امام زمان یکى از رموز موفقیّت و پیشرفت قیام آن حضرت مى باشد زیرا با وجود این اقتدار تمام و مسحیان جهان به حضرت گرایش خواهند یافت.

پاورقی:

[۱] . داراحیاءالکتب العربیه، ج‏۲، ص ۱۳۴۰٫

[۲] . میزان‏الاعدال، ج ۴، ص ۴۸۱، رقم ۹۹۰۹٫

[۳] . دار احیاء الکتب العربیه، سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۳۶۷٫

[۴] . دار احیاء الکتب العربیه، سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۳۶۸٫