۶ ماه رمضان- ضرب سکه به نام امام رضا علیه السّلام
در این روز در سال ۲۰۱ هـ ق سکه طلا به نام مبارک حضرت رضا علیه السّلام زدند.بنابر قولی این روز روز ولایت عهدی اجباری آن حضرت بوده است
(تتمه المنتهی: ص ۲۷۸٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۴، ص ۱۹۵) ،
و مردم با آن حضرت به ولایت عهدی بیعت نمودند.
(مسار الشیعه: ص ۶٫ نفائح العلام: ص ۱۱۵)