پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله وسلم فرمود:« در آخرالزمان خلیفه‌اى می‌آید و آن چنان پول و ثروت به مردم می‌دهد که هیچ کس توان شمردن آن را ندارد.»

و نیز فرمود:« در آخر الزمان خلیفه‌اى ظهور می‌کند که بدون اینکه شمارش کند، پول به مردم می‌بخشد. آخرین امام نامش نام من است. او قیام می‌کند و زمین را از عدالت پر مى کند، همان گونه که از ظلم پر شده است.»»

و نیز فرمود:« در زمان حکومت مهدى علیه السلام شخصى نزد او می‌رود و درخواست کمک می‌کند. مهدى تا جایى که مرد می‌توان حمل کند، به او پول می‌دهد.»

امام باقر علیه السلام نیز فرمود:« مهدى علیه السلام به هر کس آن‌قدر مال مى بخشد که پیش از او هیچ‌کس به اندازه‌ى او نبخشیده است.»

منابع:

بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۱۰۵و ۹۲

بحار الانوار ۵۱ / ۸۸

بحار الانوار ۵۲ / ۳۷۹ حدیث ۱۸۶

بحار الانوار ۵۱ / ۲۹ حدیث ۲