سال ۲۰۳ هجرى قمرى
درباره تاریخ شهادت ثامن الحجج، حضرت على بن موسى الرضا(علیه السلام)، امام هشتم شیعیان به دست مأمون عباسى در سرزمین طوس، گفتار مورخان و سیره نگاران مختلف است.

شیخ مفید(ره) در مسارالشیعه، آن را در روز ۲۳ ذى قعده سال ۲۰۳ مى داند.(۱)

به همین جهت، براى زیارت آن حضرت در این روز تأکید فراوانى به عمل آمده.(۲)

برخى، روز ۲۳ ماه رمضان را روز شهادت آن حضرت دانستند.(۳)

عده اى هم، شهادتش را در ماه صفر ذکر کرده اند ولیکن برخى از آنان، روز چهاردهم، برخى روز هفدهم و برخى دیگر، آخرین روز صفر را تاریخ شهادتش مى دانند.(۴)

معروف و مشهور میان علما و مورخان شیعه، آن است که آن حضرت، در آخرین روز ماه صفر سال ۲۰۳ قمرى در طوس به شهادت رسید و این، گفتار شیخ مفید(ره) در ارشاد نیز است.(۵)

درباره شخصیت، زندگى و شهادت آن حضرت، در رویداد روز ۳۰ صفرالمظفر، مطالبى را به استحضار مى رسانیم.

۱- مسار الشیعه (شیخ مفید)، ص ۱۶
۲- منتهى الآمال (شیخ عباس قمى)، ج۲، ص ۳۱۲؛ وقایع الایام (شیخ عباس قمى)، ص ۹۷
۳- زندگانى چهارده معصوم(علیه السلام) (ترجمه اعلام الورى – امین الاسلام طبرسى – )، ص ۴۲۴
۴- منتهى الآمال، ج۲، ص ۳۱۲
۵- الارشاد(شیخ مفید)، ص ۵۹۱