در اين مکان شش امامزاده به نام هاى هادى و سليمان از نوادگان امام على بن ابيطالب (ع) و امامزاده مهدى ، مطهر ، طاهر و حسين از نوادگان امام کاظم (ع) مدفونند به نقل مشهور اين امامزادگان در اطراف نراق به شهادت رسيده و چون مردم نراق شيعه مذهب و پيرو سادات علوى بوده اند آنها را به شهر آورده و با احترام آنها را دفن کرده اند .ساختمان اين امامزاده ها در وسط شهر واقع و به صورت هشت ظلعي به همراه گنبد کاشى کارى شده و دوپوش ساخته شده است و داخل آن با گج برى هاى ساده تزئين گرديده است.

سبک بناي آن از آثار سده هفتم مى باشد. اين بنا برجى با گنبدى بلند مى باشد که اين گنبد نخست هيچ ايوانى نداشته ولى در عصر صفويه به پيرامون آن سه ايوان افزوده اند. زيارتگاه بدون کاشيکارى و گچبرى است که به دست معماران واستادان محلى و به خود يارى اهالى بنيان گرديده است و در عين حال از شکوه وجلالى خاصي برخوردار است و در شمار ابنيه تاريخى قرار دارد که شايسته نگهدارى است. در اين زيارتگاه سه مرقد همانند،با ديواره کاشيکارى وجود دارد که از آثار عصر صفوى است زيرا خطوط نوشته شده از دوره شاه طهماسب صفوى مى باشد.اين بنا به شماره 3536 ثبت آثار تاريخى گرديده است.

مى گويند حج فقرا زيارت امام رضا (ع) است ، در باور مردم نراق و منطقه زيارت اين امامزاده جليل القدر مساوى است با زيارت امام رضا (ع). اکثر زائران آن حضرت بخصوص کسانى که اولين بار به زيارت آن حضرت مى آيند اعتراف مى کنند که خواب ديده اند به پابوس جد شريفشان امام رضا مشرف شده اند و اين نشان از عظمت اين امامزاده بزرگوار دارد. اين امامزاده در سال هاى اخير کرامات متعددى از خود نشان داده و باعث شده است زائران از سراسر ايران و حتى خارج از کشور به زيارت ايشان نائل گردند.