اشاره:

سید محمد هادى موسوى میرلوحى، فرزند سید محمد میرلوحى سبزوارى( قدِّس سرّهما) است‎.‎ ‎ ‎از شرح حال او اطلاع چندانى در دست نیست, جز آنکه چند اثر از او باقى مانده و، ‏چنانکه بر ‏لوح قبرش در امامزاده اسماعیل اصفهان نوشته شده، در چهارم جمادى الآخره ۱۱۱۳ ‏وفات ‏کرده است‎ سید محمد میرلوحى بن محمد بن ابى محمد بن محمد الحسینى الموسوی السبزوارى ملقب و ‏متخلّص به« ‏نقیبى» پدر مؤلف، اصلاً اهل سبزوار و ساکن اصفهان بوده و نزد میرداماد و شیخ  ‏بهائى درس ‏خوانده است.

برخى عالمان اصفهان به دلیل اینکه وى در شرح حال ابو مسلم ‏خراسانى( ترجمه ‏ابو مسلم المروزى) به او بد گویى کرده بود، با وى مخالفت کردند، و در برابر ‏شمارى از ‏علما از او حمایت کردند و رساله‏ هایى در این باره نوشتند که سه عنوان آن در دفتر ‏دوم ‏میراث اسلامى ایران چاپ شده است‎.‎

‎ ‎میرلوحى در حدود سال ۱۰۰۰ متولد شد‏‎ ‎ ‎در زندگینامه علامّه مجلسى( ج ۱، ص ۲۰۱) وفات او به سال ۱۰۸۲ دانسته شده، امّا بر اساس ‏‏نسخ ه‏اى خطى از کفایه المهتدى تألیف میرلوحى که در ۱۰۸۵ و در زمان حیات مؤلف تحریر ‏شده،  ‏آشکار مى‏ شود که او تا این تاریخ زنده بوده است‎.‎

تألیفات‏

‏۱‏‎. ‎اصول العقائد و جامع الفوائد، شامل سه باب و خاتمه به فارسى، در ۱۳۵۳ ق در اصفهان ‏‏چاپ سنگى شده است‎.‎

‎ ‎‏۲‏‎. ‎چهل حدیث( ذریعه، ج ۱، ص ۴۳۱‏‎)

‎ ‎‏۳‏‎. ‎رساله‏ اى در غنا به عربى. میرلوحى در آغاز فصل سوم اعلام الأحبّاء مى‏ گوید: اگر کسى ‏‏دیگر آیات بر حرمت غنا خواهد، به رساله ‏اى که در این باب به عربى نوشته مى ‏شود، إن شاء ‏‏الله، رجوع کند‎.

‎ ‎‏۴‏‎. ‎زبده الدعوات، تألیف ۱۰۸۱٫ نسخه خطى آن به شماره ۳۱۹۲ در کتابخانه مسجد اعظم ‏‏هست،( فهرست مسجد اعظم، ص ۲۲۲‏‎)

‎ ‎‏۵‏‎. ‎رساله نماز که گویا ترجمه الفیه شهید است. این رساله در ۱۰۹۶ نگارش یافته و نسخه ‏‏خطى آن به شماره ۸ /  ۵۹۱۴ در کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران هست( فهرست دانشگاه، ج ‏‏۱۶، ‏ص ۱۵۰). نسخ ه‏اى نیز با عنوان ترجمه الصلاه میرلوحى در کتابخانه مسجد اعظم به ‏شماره ۲ / ‏‏۸۷۱ نگه‏دارى مى‏ شود و دانسته نیست که همین رساله است یا رساله دیگرى از پدر ‏میرلوحى‎.‎

وفات