اشاره
«سيف» پسر «مالك عبدي» از شيعيان و جنگاوران بصره است. سیف منسوب به عبدالقیس بن افعی بن ربیعه بن نزار، اهل قبیله عبدی است. ابن‌شهر آشوب نام او را «سيف بن مالك نمري» ضبط كرده است(۱). سيف از كساني بود كه در خانه ماريه با جمع شيعيان حضور مي‌يافت و همراه يزيد بن ثبيط و به دعوت او، خود را به امام رسانيد و از ابطح تا كربلا همراه امام بود.
شهادت سيف بن مالك

ابن‌شهر آشوب شهادت او را در حمله نخستين دانسته است؛(۲) اما سماوي شهادت او را بعد از نماز ظهر دانسته و گفته است كه وي به خدمت امام شرفياب شد و اذن جهاد گرفت و به شهادت رسيد(۳).

پی نوشت‌ها: 
(۱) مناقب آل ابي‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.
(۲) مناقب آل ابي طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.
(۳) ابصار العين، ص ۱۹۲.