سوريه

مسلمانان کشور سوريه نيز چون مسلمانان ديگر کشورها، آداب و رسوم خاصي براي ماه مبارک رمضان دارند که در برنامه فعاليتهاي روزانه و همچنين خوراک آنها تأثيرگذار است. ماه رمضان  مردم سوريه آداب ورسوم قديمي و ريشه داري براي ماه مبارک رمضان دارند که سابقه آنها به زمان ورود اسلام به سوريه و گسترش فتوحات اسلامي برمي گردد.
مردم سوريه آداب و رسوم ملتهاي ديگر از جمله ، کردها، ترکها، فارسها و ترکمنها را درخود ذوب کردند تا جائيکه در خوراک، پوشاک، مسکن و حتي لباس آنها تأثير گذار بوده است و اين تقليد، ميراث روح محبت و پيوند ديني و اخلاقي درميان آنان است . عبادت درتمام مناطق سوريه دو ماه رجب و شعبان را به شب زنده داري مي پردازند و27 ماه رجب و 15 ماه شعبان را روزه مي گيرند و به عبادت و طاعت خدا مي پردازند.
مردم سوريه در ماه رمضان هر روز صبح با آواز سحر که به آن  طبل زني مي گويند، ازخواب برمي خيزند وبا صداي اين طبل مردم براي نماز و تهيه غذاي سحري خود را آماده مي کنند. طبل زني مردم سوريه در ماه رمضان هر روز صبح با آواز سحر که به آن ” طبل زني ” مي گويند، ازخواب برمي خيزند وبا صداي اين طبل مردم براي نماز و تهيه غذاي سحري خود را آماده مي کنند. بنا به رسم مردم سوريه، آنها دور سفره هاي سحري جمع مي شوند و غذاهايي شامل سبزي، گوشت، ماهي همراه با چاي، مربا، زيتون، تخم مرغ، پنير، کباب، سالاد و غيره که مهمترين غذاهاي آنها دراين ماه است را تناول مي کنند .

هنگام افطار مردم سواحل دريا بعد از افطار برنج، ماهي، گوشت و سبزي مي خورند . درمناطق شمال شرقي، غذاهايي ازجمله برنج، گوشت و ماهي عربي همراه ماست با ديگر افطارکنندگان ميل مي کنند .

تلاوت قران نمازگزاران بعد از اداي فريضه نماز صبح در مساجد، کارهاي روزمره و عادي خود را شروع مي کنند و عده اي ديگر تا نماز ظهر قرآن تلاوت مي کنند.

درماه رمضان بازارها به فروش انواع حلواهاي معروف مانند کناقه و نهش که تهيه شده از شکر، پسته و کره است مي پردازند و يا معجونهاي معروفي ازنان، لوبيا وغيره را تهيه و به فروش مي رسانند.

يکي ازمردم دمشق مي گويد: دهه اول ماه رمضان “دهه غذا” است، کنايه ازتوجه و اهتمام مردم به تهيه وعده هاي غذايي. دهه دوم “دهه پوشاک” است، کنابه از خريد لباس و استقبال از عيد. دهه شيريني دهه آخر”دهه شيريني” است، کنايه از تهيه و فروش شيريني هاي معروف دربازارهاست . در دهه آخر خيابانها و بازارهاي دمشق مثل حميديه، خان گمرک، عصرونيه ، حمراء و ديگر بازارهاي معروف براي فروش ميوه و سبزي ظهرها و شبها بعد از نماز پر ازجمعيت است.

کمک به نيازمندان دراين ماه انس والفت ميان همه مردم سوريه زياد است، کمک به نيازمندان و دادن زکات، صدقه، کفاره ، جمع آوري مال وکالا هاي ديگربراي توزيع ميان نيازمندان ازاقدامات اين ماه به شمار مي رود.

محمدرضا اسدزاده،خبرانلاين